Close

Former District Collectors

Sl.No Name From To
1 Shri. K. B. Warrier 18.07.1957 03.03.1958
2 Shri. P. Velayudhan nair 07.03.1958 16.01.1959
3 Shri. A. K. K. Nambiar 16.01.1959 16.02.1960
4 Shri. K. Narayanan 17.02.1960 25.05.1961
5 Shri. T. V. Swaminathan 25.05.1961 06.11.1962
6 Shri. P. M. Abraham 06.11.1962 14.12.1962
7 Shri. K. Ramunni Menon 14.12.1962 02.03.1964
8 Shri. N. Kaleeswaran 02.03.1964 07.06.1965
9 Shri. C. P. Ramakrishna Pillai 07.06.1965 03.05.1967
10 Shri. M. Dandapani 03.05.1967 08.08.1968
11 Shri. R. Narayanan 08.08.1968 12.10.1970
12 Shri. K. J. John 12.10.1970 05.01.1971
13 Shri. K. Bhaskaran Nair 08.01.1971 22.11.1972
14 Shri. N. C. Surendran 22.11.1972 07.11.1973
15 Shri. P. Bharathan 07.11.1973 22.07.1976
16 Shri. K. SivasankaranNair 24.09.1976 14.06.1979
17 Shri. P. Sreedhara Menon 14.06.1979 31.05.1980
18 Shri. K. Balakrishna Kurup 02.06.1980 23.07.1983
19 Shri. E. Shahul Hameed 25.07.1983 02.05.1984
20 Shri. Jose Cyriac K. 03.05.1984 02.06.1986
21 Shri. K. B. A. Hameed 16.07.1986 30.07.1987
22 Shri. T. G. Rajendran 30.07.1987 10.01.1990
23 Shri. V. J. Kurian 09.05.1990 02.09.1991
24 Shri. Romanus Horo 02.09.1991 20.05.1992
25 Shri. Paul Antony 20.05.1992 18.12.1992
26 Shri. K. Rose 18.12.1992 31.07.1994
27 Dr. K. M. Abraham 25.08.1994 26.06.1995
28 Shri. Kshatrapati Shivaji 29.06.1995 10.09.1996
29 Shri. Pradeepkumar 10.09.1996 31.10.1997
30 Shri. V. R. Padmanabahan 12.11.1997 17.09.1998
31 Shri. S. Ayyappan Nair 28.10.1998 29.11.1999
32 Shri. M. N. Gunavardhanan 15.01.2000 09.03.2001
33 Shri. V. K. Vasudevan 02.04.2001 14.06.2001
34 Shri. M. N. Gunavardhanan 14.06.2001 12.06.2002
35 Dr. K. M. Ramanandan 12.06.2002 29.12.2004
36 Shri. K. R. Muraleedharan 29.12.2004 09.10.2006
37 Shri K. R. Viswambharan 09.10.2006 28.03.2007
38 Shri V. K. Balakrishnan 16.04.2007 02.03.2009
39 Shri P. Venugopal 05.03.2009 15.06.2009
40 Smt. Mini Antony 15.06.2009 23.09.2009
41 Shri P. Venugopal 23.09.2009 01.07.2011
42 Shri P. Venugopal 27.07.2011 16.08.2011
43 Shri Saurabh Jain 16.08.2011 02.04.2012
44 Shri V. Retheesan 02.04.2012 14.05.2012
45 Shri P. Venugopal 03.08.2012 31.03.2013
46 Shri N. Padmakumar 17.04.2013 20.02.2016
47 Smt. R. Girija 22.02.2016 16.08.2016
48 Smt. Veena N. Madhavan 17.08.2016 23.08.2017
49 Smt. T. V. Anupama 29.08.2017 06.06.2018
50 Shri. Suhas S. 07.06.2018 19.06.2019
51 Dr. Adeela Abdulla 20.06.2019 08.11.2019
52 Smt. M. Anjana 15.11.2019 29.05.2020
53 A. Alexandar 01.06.2020 28.02.2022
54 Dr. Renu Raj 03.03.2022 25.07.2022
55 Dr. Sreeram Venkitaraman 26.07.2022 02.08.2022
56 V.R. Krishna Teja 03.08.2022 18.03.2023
57 Haritha V. Kumar 24.03.2023 19.10.2023
58 John V Samuel 19.10.2023 15.03.2024
59 Alex Varghese 15.03.2024