ക്ലോസ്

വിജയ് ബീച്ച് പാര്‍ക്ക്‌

ദിശ

ഈ പിക്നിക് സ്പോട്ടില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള പാര്‍ക്കും,ബോട്ടിംഗ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള  മറ്റുവിനോദോപാധികളും ഉണ്ട് .

ചിത്രസഞ്ചയം

  • വിജയ ബീച്ച് പാര്‍ക്ക്‌

എങ്ങിനെ എത്താം :

വായു മാര്‍ഗ്ഗം

കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം - 90 കിലോമീറ്റര്‍

ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗ്ഗം

ആലപ്പുഴ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ - 1 കിലോമീറ്റര്‍

റോഡ്‌ മാര്‍ഗ്ഗം

ആലപ്പുഴ ബസ് സ്റ്റേഷന്‍ -4.5 കിലോമീറ്റര്‍