ക്ലോസ്

സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള   വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും, അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക:

സന്ദർശിക്കുക: http://lsgkerala.gov.in/ml/welfarepension

പഞ്ചായത്ത്‌ ഉപഡയറക്ടരുടെ കാര്യാലയം,ആലപ്പുഴ

പഞ്ചായത്ത്‌ ഉപഡയറക്ടരുടെ കാര്യാലയം ,ആലപ്പുഴ
സ്ഥലം : കലക്ട്രേറ്റിന് സമീപം ആലപ്പുഴ | നഗരം : ആലപ്പുഴ | പിന്‍ കോഡ് : 688001
ഫോണ്‍ : 0477-2251599 | ഇ-മെയില്‍ : ddpaly[at]gmail[dot]com