ക്ലോസ്

അക്ഷയ

സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കില്‍ കൂടുതല്‍ ഈടാക്കുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ aspo[at]akshaya[dot]net എന്ന
ഇ മെയില്‍ മുഖേന അറിയിക്കുക.

അക്ഷയ സേവന നിരക്കുകള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സന്ദർശിക്കുക: http://www.akshaya.kerala.gov.in/

അക്ഷയ - ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

49/എ, കുരിശടി ജംഗ്ഷന്‍ പാതിരപ്പള്ളി പി.ഒ ആലപ്പുഴ
സ്ഥലം : All Akshaya Centers | നഗരം : ആലപ്പുഴ | പിന്‍ കോഡ് : 688008
ഇ-മെയില്‍ : adpoalpy[at]gmail[dot]com