ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി വെളിയനാട്

സി എച്ച് സി വെളിയനാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chcveliyanad[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +91477-2753238
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍