ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി പെരുംമ്പളം

സി എച്ച് സി പെരുംമ്പളം ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phcperumbalam[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2512366
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍