ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി പാണ്ടനാട്

സി എച്ച് സി പാണ്ടനാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chcpandanad[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2466678
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍