ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി കുറത്തിക്കാട്

സി എച്ച് സി കുറത്തിക്കാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chckurathikad[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2328476
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍