ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി എടത്വ

സി എച്ച് സി എടത്വ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chcedathua[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0477-2210750
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍