ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി അരൂക്കുറ്റി

സി എച്ച് സി അരൂക്കുറ്റി ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chcarookutty[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2872931
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍