ക്ലോസ്

റ്റി ബി സെന്റര്‍ ആലപ്പുഴ

റ്റി ബി സെന്റര്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : dtoalpy[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0477-2252861
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍