ക്ലോസ്

റ്റി എച്ച് തുറവൂര്‍

റ്റി എച്ച് തുറവൂര്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : thuravoorchc[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0478-2562490
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍