ക്ലോസ്

റ്റി എച്ച് ക്യു എച്ച് ഹരിപ്പാട്

റ്റി എച്ച് ക്യു എച്ച് ഹരിപ്പാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : thqhharipad[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04792412765
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍