ക്ലോസ്

മിലാദ് ഇ ശെരീഫ് മെമ്മോറിയല്‍ കോളേജ്(എം.എസ്.എം)

മിലാദ് ഇ ശെരീഫ് മെമ്മോറിയല്‍ കോളേജ് (എം.എസ്.എം) കായംകുളം പിന്‍ കോഡ്-690502

ഇ-മെയില്‍ : msmcollege[at]rediffmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04792442111
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.msmcollege.in/
വിഭാഗം / തരം: ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജ്