ക്ലോസ്

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ – ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ,പറമ്പില്‍ ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,എം .സി .റോഡ്‌ ,689121

ഇ-മെയില്‍ : chenga[at]bankofbaroda[dot]com
ഫോണ്‍ : 04792452417
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.bankofbaroda.co.in