ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ഹരിപ്പാട്

പി എച്ച് സി ഹരിപ്പാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : moharipadphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2404641
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍