ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ചെറുതന

പി എച്ച് സി ചെറുതന ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : cheruthanaphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2318455
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍