ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി കൃഷ്ണപുരം

പി എച്ച് സി കൃഷ്ണപുരം

ഇ-മെയില്‍ : mophckrishnapuram[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2438154
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍