ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി കുമാരപുരം

പി എച്ച് സി കുമാരപുരം

ഇ-മെയില്‍ : kumaraphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2415215
വിഭാഗം / തരം: Hospital