ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി കടമ്പുര്‍

പി എച്ച് സി കടമ്പുര്‍

ഇ-മെയില്‍ : phckadampooralpy[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2466815
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍