ക്ലോസ്

ദി കത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – ചെറിയനാട് ശാഖ

ചെറിയനാട് 689511

ഇ-മെയില്‍ : cs6151[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 2360012