ക്ലോസ്

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെങ്ങന്നൂര്‍

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെങ്ങന്നൂര്‍ ആലപ്പുഴ,കേരള,പിന്‍ കോഡ് : 689121

ഇ-മെയില്‍ : principal[at]ceconline[dot]edu
ഫോണ്‍ : 04792165706
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.ceconline.edu
വിഭാഗം / തരം: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്