ക്ലോസ്

കാരൂര്‍ വൈശ്യ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ,15/537, സി.എം.സി,എം.സി.റോഡ്‌ ,659121

ഇ-മെയില്‍ : kayveebee[at]satym[dot]net[dot]in
ഫോണ്‍ : 2453311