ക്ലോസ്

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – അജയകുമാര്‍ 17/04/2019 കാണുക (1 MB)
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – തഴവ സഹദേവന്‍ 17/04/2019 കാണുക (566 KB)
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – കെ. ബിമല്‍ജി 17/04/2019 കാണുക (1 MB)
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – തൊള്ളൂര്‍ രാജഗോപാലന്‍ 17/04/2019 കാണുക (334 KB)
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍ 17/04/2019 കാണുക (1 MB)
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് 17/04/2019 കാണുക (2 MB)
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – സന്തോഷ്‌ തുറവൂര്‍ 17/04/2019 കാണുക (562 KB)
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – സതീഷ്‌ ഷേണായി 17/04/2019 കാണുക (417 KB)
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – വയലാര്‍ രാജീവന്‍ 17/04/2019 കാണുക (1 MB)
17.04.2019 വരെയുള്ള ചെലവ് കണക്ക് – കെ. എസ്. ഷാന്‍ 17/04/2019 കാണുക (505 KB)