ക്ലോസ്

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-രാഘവന്‍ ആര്‍ 22/06/2019 കാണുക (122 KB)
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-കുട്ടന്‍ കട്ടച്ചിറ 22/06/2019 കാണുക (1 MB)
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-ഉഷ കൊട്ടാരക്കര 22/06/2019 കാണുക (111 KB)
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-അജി പത്തനാപുരം 22/06/2019 കാണുക (112 KB)
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-അജയകുമാര്‍ 22/06/2019 കാണുക (126 KB)
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-തഴവ സഹദേവന്‍ 22/06/2019 കാണുക (126 KB)
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-കെ. ബിമല്‍ജി 22/06/2019 കാണുക (121 KB)
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍ 22/06/2019 കാണുക (127 KB)
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-കൊടികുനില്‍ സുരേഷ് 22/06/2019 കാണുക (295 KB)
സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം-സന്തോഷ്‌ തുറവൂര്‍ 22/06/2019 കാണുക (129 KB)