ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കിടങ്ങറ 33 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം – ഫോം 10 01/12/2022 കാണുക (165 KB)
റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം എൽ സി നം.28 – ഫോറം നം.൪ വിജ്ഞാപനം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്. 23/11/2022 കാണുക (1 MB)
ഫോറം നമ്പർ 4 – വയലാർ ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ പള്ളിപ്പുറം ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം 23/11/2022 കാണുക (614 KB)
ഫോറം നം 4 – നങ്ങ്യർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം 22/11/2022 കാണുക (2 MB)
അമ്പലപ്പുഴ-ഹരിപ്പാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 7 15/11/2022 കാണുക (3 MB)
പെരുമ്പളം പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം 10 ഗസറ്റ് 15/11/2022 കാണുക (246 KB)
മനോരമ കവല വികസനം പദ്ധതി 22/10/2022 കാണുക (319 KB)
വാക്കയിൽ പാലം നിർമ്മാണം 19/10/2022 കാണുക (126 KB)
മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജംഗ്‌ഷൻ വികസനം 19/10/2022 കാണുക (6 MB)
വാലിൽ കോളനിയിലേക്കുള്ള വഴി വികസനം 13/10/2022 കാണുക (1 MB)