ക്ലോസ്

സനൂപ് പി . എസ്

ഇ-മെയില്‍ : swtdmedr[at]yahoo[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഇ. ഗവ്. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്
മൊബൈല്‍ നം. : 9946335544