ക്ലോസ്

ഷേര്‍ലി പി ജോര്‍ജ്

ഇ-മെയില്‍ : irrsdnmvk[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
മൊബൈല്‍ നം. : 8281461295
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 0478-2821616