ക്ലോസ്

ഡോ. രേണു രാജ് ഐ എ എസ്

ഇ-മെയില്‍ : dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ
മൊബൈല്‍ നം. : 9447129011
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772251720
ഫാക്സ് നം. : 04772251720