ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പിഎച്ച്സി പുന്നപ്ര വടക്ക്

ഇ-മെയില്‍ : phcpunnapranorth[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9447017298
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772282255