ക്ലോസ്

മുഹമ്മദ്‌ റാഷിദ്‌.എ

ഇ-മെയില്‍ : rashid[at]engineer[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കേരള ജല സേചന വകുപ്പ് , അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 8547638224
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772245780