ക്ലോസ്

താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി

ഇ-മെയില്‍ : tsohpd[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി
മൊബൈല്‍ നം. : 04792412751
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792412751