ക്ലോസ്

ടി.തുളസീധരന്‍

ഇ-മെയില്‍ : aeewahpd[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 8547638222
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792415170