ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ജി എഫ് ഡി

ഇ-മെയില്‍ : gfdarattupuzha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9946555033
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792488200