ക്ലോസ്

ക്ലാര്‍ക്ക് സി എച്ച് സി, ചെമ്പുംപുറം

ഇ-മെയില്‍ : chcchempumpuram[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ക്ലാര്‍ക്ക്
മൊബൈല്‍ നം. : 04772736318
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772736318