ക്ലോസ്

ക്ലാര്‍ക്ക് ഗവണ്‍മെന്റ് ഫിഷറീസ് ആശുപത്രി

ഇ-മെയില്‍ : gfhpallana[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ക്ലാര്‍ക്ക്
മൊബൈല്‍ നം. : 04772297644
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772297644