ക്ലോസ്

കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍

ഇ-മെയില്‍ : eeedctl[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9447226445
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782813174