ക്ലോസ്

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകള്‍

31-തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി

 ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ ഡിവിഷന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്‌ വാര്‍ഡ്‌
കോഡ് പേര് കോഡ് പേര് കോഡ് പേര്
1 അരൂക്കുറ്റി 1 അരൂക്കുറ്റി 1  മതനം
2 ഓഫീസ്
3 എസ് ടി ആന്റണി
4  മൂലംകുഴി
5  കണ്ണാരപ്പള്ളി
6  കട്ടിലമടം
7  കട്ടുപുറം
2  പെരുമ്പളം 4  പെരുമ്പളം 1 പട്ടിക്കാട്
2  പനംബുകാട്
3  ഈരപ്പുഴ
4  ഹൈ സ്കൂള്‍
5  കോയിക്കല്‍
6  ശാസ്തങ്ങല്‍
7  മുക്കം
8  അരുവേലി
9 എസ് കെ  വി  വായനശാല
10  പുതുക്കാട്
11  മാര്‍ക്കറ്റ്‌
12   കുന്നത്ത്
13  ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ്‌
3  വഴതരവേലി പണവള്ളി 3  ചെലാട്ടു ഭാഗം കിഴക്ക്
4  തൃച്ചാറ്റുകുളം എച്ച്  എസ് വാര്‍ഡ്‌
5  വഴതരവേലി
6  മന്നം
7  ഓടംപള്ളി
4  പൂച്ചാക്കല്‍ 3  പാണാവള്ളി 8  പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
9  ഗീതാനന്ദപുരം  വാര്‍ഡ്‌
10  പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌
11  ശ്രീകണ്ഡേശ്വരം
12  കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ വാര്‍ഡ്‌
5  തേവര്‍വട്ടം 5  തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 3  തേവര്‍വട്ടം
4  പൂച്ചാക്കല്‍
5  പൊന്‍പുരം
6  നഗരി
7  ആറ്റുപുറം
6  മാക്കേക്കടവ് 2  ചെന്നം പള്ളിപ്പുറം 3  കളത്തില്‍ ടെമ്പിള്‍
4  കൃഷിഭവന്‍
5  കടവില്‍ ഭഗവതി ടെമ്പിള്‍
5  തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 8  മനപുറം
10  ചീരത്ത്കാട്
7  പള്ളിപ്പുറം 2  ചെന്നം പള്ളിപ്പുറം 6  വില്ലേജ്  ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
7  കോളേജ് വാര്‍ഡ്‌
8  വടക്കുംകര ടെമ്പിള്‍
9 എസ് ടി ജോസഫ്‌ ചര്‍ച്ച്
16  വെള്ളിമുറ്റം വാര്‍ഡ്‌
8  തിരുനെല്ലൂര്‍ 2   ചെന്നം പള്ളിപ്പുറം 10   ഗോവിന്ദപുരം
11  കല്ലറതറ വാര്‍ഡ്‌
12  വിളക്കുമരം വാര്‍ഡ്‌
13   തിരുനല്ലൂര്‍ വാര്‍ഡ്‌
14  പല്ലതറ വാര്‍ഡ്‌
9  പല്ലുവേലി 2  ചെന്നം പള്ളിപ്പുറം 1  പനക്കല്‍ ടെമ്പിള്‍
2  കടമ്പനാകുളങ്ങര
15  പദ്മപുരം വാര്‍ഡ്‌
17  പുല്ലുവേലില്‍ ഭാഗം വാര്‍ഡ്‌
10  തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 5  തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 9  സബ് സ്റ്റേഷന്‍
11  പണിയാത്ത്
12  ശ്രാംബിക്കല്‍
13  തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി
14  മണിയത്രിക്കല്‍
15  പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
11 തളിയപറമ്പ് 3  പണവള്ളി 13 പള്ളിവേലി
14  തളിയപറമ്പ്
15 ഇടപ്പങ്ങഴി
5  തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 1  ഉളവയ്പ്
2  ചുടുകട്ടുപുറം
12  തൃച്ചാറ്റുകുളം 3 പണവള്ളി 1  തൃച്ചാറ്റുകുളം
2  ചെലാട്ടു  ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ്
16  മുട്ടത്തു  കടവ്
17  നാല്‍പ്പതെണ്ണീശ്വരം
18  അന്നലതോട്
13  നടുവതനഗര്‍ 1  അരൂകുറ്റി 8  കുടപ്പുറം
9  മധുരക്കുളം
10  നടുവത്ത്നഗര്‍
11  ഹൈസ്കൂള്‍
12  കൊടൂര്‍പള്ളി
13 സി എച്ച്  സി

32.പട്ടണക്കാട്

Block Panchayat Division Grama Panchayat Grama Panchayat Ward
Code Name Code Name Code Name
1 Aroor West 6 Aroor 1 PUTHANANGADI
14 ANJILIKKAD
16 GURUMANDIRAM
17 VIJAYAMBIKA
18 GOVT HOSPITAL WARD
19 HIGH SCHOOL WARD
20 CONVENT WARD
21 AMMANEZHAM
22 PROJECT COLONY
2 Aroor East 6 Aroor 2 MULTIPURPOSE SOCIETY WARD
3 GOVT FISHERIES SCHOOL WARD
4 KOTTAPPURAM
5 KELTAS WARD
6 CHETTUTHARA WARD
7 AROOR GOVT HIGH SCHOOL WARD
8 VATTAKKERI
9 KUMBANJI
3 Eramallur 6 Aroor 10 ARABIC COLLEGE
11 MULAKKAL PARAMBU
7 Ezhupunna 5 KANJIRATHUNGAL
6 KONNANATTU
7 ERAMALLOOR
8 THOTTAPPALLY
10 PANCHAYATH OFFICE
12 MARKET
4 Chammanadu 7 Ezhupunna 9 KOVILAKAM
11 KANNUKULANGARA
9 Kodamthuruth 4 KUREETHARA
5 CHAMMANAD
6 MONTHACHAL
7 CHIRAKKAL
11 KOYIKKAL
12 MUTTATHIL
13 VALLETHODU
5 Kuthiathode 8 Kuthiathode 6 NAALIKATTU
7 KUTHIYATHODU TOWN
8 OFFICE WARD
9 PAATTUKULANGARA
10 THATTAPARAMBU
11 HOSPITAL WARD
9 Kodamthuruth 8 MANATHODAM
10 Thuravoor 7 VALAMANGALAM NORTH
8 KADATHURUTHU
6 Nalukulangara 8 Kuthiathode 4 PARAYAKAD EAST
5 THAZHUP
12 MUTHUPARAMB
13 NAALUKULANGARA
14 THIRUMALA EAST
15 THIRUMALA WEST
9 Kodamthuruth 9 PANCHAYATH
10 KELAMKULANGARA
10 Thuravoor 6 ALUMVARAMB
7 Thuravoor 10 Thuravoor 3 KALARICKAL
4 THURAVOOR TOWN
5 S C S HIGH SCHOOL
9 S H CHURCH
10 VALAMANGALAM SOUTH
11 PAZHAMPALLIKKAVU
12 PANCHAYATH OFFICE
13 MILMA FACTORY
14 PUTHENCAVU
8 Pattanakkad 11 Pattanakkad 1 VEEYATHRA
2 PARAYIL
3 PONNAMVELI NORTH
4 PONNAMVELI
5 PATTANAKKAD
6 HIGH SCHOOL WARD
11 KOTHAKULANGARA
12 Vayalar 1 KAAVIL
2 ETTUPURACKAL
9 Vayalar 12 Vayalar 3 RAMAVARMA HIGH SCHOOL
4 NAGAMKULAGRA
5 P H C
6 KERALADITHYAPURAM
7 RAMAVARMA SMARAKAM
8 MANDDAPAM
14 A K G GRANDHASALA
15 CHATHANCHIRA
16 OLATHALA
10 Kalavamkodam 11 Pattanakkad 7 PUTHIYAKAVU
8 UZHUVA
9 UZHUVA WEST
10 ATHIKKAD
12 Vayalar 9 SAKTHEESHARAM
10 KALAVAMKODAM
11 KARAPPURAM
12 KOLLAPPALLI
13 NEELIMANGALAM
11 Vettackal 11 Pattanakkad 12 MENASSERY
13 VETTAYKKAL
14 KONATTUSSERY NORTH
15 KONATTUSSERY SOUTH
16 ARASUPURAM
17 ARATTUVAZHI
18 VETTAYKKAL WEST
19 ANDHAKARANAZHI
12 Manakkodam 8 Kuthiathode 2 PONPURAM
8 Kuthiathode 3 PARAYAKAD WEST
16 P H C WARD
10 Thuravoor 1 PALLITHODU
2 ALUNKAL
15 MANAKKODAM
16 ELLICKLAL
17 PADINJARE MANAKKODAM
18 ANNAPURAM
13 Changaram 7 Ezhupunna 14 ST RAPHAELS
15 NEENDAKARA
8 Kuthiathode 1 PALLITHODU
9 Kodamthuruth 1 NEENDAKARA
2 KAILASAM
3 KUZHUVELY
14 MOORTHINGAL
15 CHANGARAM
14 Ezhupunna 6 Aroor 12 ST FRANCIS SCHOOL
13 DAIVAVELI KSHETHRAM
15 AYURVEDA HOSPITAL
7 Ezhupunna 1 KALLUPURAKKAL
2 VADAYKAKATH
3 SREENARAYANAPURAM
4 VATHARA
13 KONKERIL
16 KUMARAPURAM

[/vc_tta_section]

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ ഡിവിഷന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്‌ വാര്‍ഡ്‌
കോഡ് പേര് കോഡ് പേര് കോഡ് പേര്
1  തൈക്കല്‍ ബീച്ച് 14  ചേര്‍ത്തല തെക്ക് 1  ഫിഷണ്ടിംഗ് സെന്റര്‍
21  ചംബക്കാട്
22  അര്‍ത്തുങ്കല്‍
16  കടക്കരപള്ളി 1  ഒട്ടമശ്ശേരി വടക്ക്
2  ഇല്ലിക്കല്‍
3 പണ്ടാരത്തില്‍
12  തൈക്കല്‍ ബീച്ച്
14  ഒട്ടമശ്ശേരി  തെക്ക്‌
2  കടക്കാരപ്പള്ളി 16  കടക്കാരപ്പള്ളി 4  തങ്കി
5 കടക്കാരപ്പള്ളി
6  പഞ്ചായത്ത്‌  ഓഫീസ്
7  കൊട്ടാരം
8  കണ്ടമംഗലം
9  പവര്‍  ഹൗസ്
10  മഞ്ചടിക്കല്‍
11  കുഞ്ഞിതൈ
13  വട്ടക്കര
3  കുരുപ്പംകുലങ്ങര 14  ചേര്‍ത്തല തെക്ക്‌ 2  തൈക്കല്‍
3  ആയിരംതൈ
4  അറവുകാട്
5  പാറുത്യംപള്ളി
6  അംബേക്കാര്‍ വാര്‍ഡ്‌
7  മടക്കല്‍
8  മറ്റവന
4  തണ്ണീര്‍മുക്കം 17 തണ്ണീര്‍മുക്കം 1  ചെങ്ങണ്ടാ
2 എസ്  ബി പുരം
3  വെള്ളിയകുളം
4  കട്ടച്ചിറ
6  തണ്ണീര്‍മുക്കം
22  ലിസ്യു നഗര്‍
23  വരനാട്
5 പുത്തനങ്ങാടി 17  തണ്ണീര്‍മുക്കം 7  ദേവശ്വംകരി
8  വെളിംബാര
9  എലഞ്ഞംകുലങ്ങര
10  കണ്ണങ്കര
11  പുത്തനങ്ങാടി
12  വാരണം
13  കരിക്കാട്
6  ശ്രീകണ്ടാമംഗലം 17 തണ്ണീര്‍മുക്കം 5 ശാസ്തങ്കല്‍
14  ഞെട്ടയില്‍
15  മുട്ടത്തിപറമ്പ്
16  ശ്രീകണ്ടാമംഗലം
17  മെക്രക്കാട്‌
20  മനവേലി
21   എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വാര്‍ഡ്‌
7 എല്ലതുകാവ് 13 കഞ്ഞിക്കുഴി 2  സുഭാഷ്
3  ചെറുവാരണം
4  അയ്യപ്പഞ്ചേരി
5  പുത്തനബലം
6  മൂലംവേലി
7  കൂട്ടുവേലി
8  ഇല്ലത്തുകാവ്
8 കഞ്ഞിക്കുഴി 13 കഞ്ഞിക്കുഴി 9  വെമ്പള്ളി
10  ചാത്തനാട്
11  മങ്ങലപുരം
12  ലൂധരന്‍
13  കണ്ണര്‍കാട്
14 കഞ്ഞിക്കുഴി
15  കുമാരപുരം
9 മയിതറ 13 കഞ്ഞിക്കുഴി 1  മയിതറ വടക്ക്
16  കളത്തിവീട്
17 ചാലുങ്ങല്‍
18 മയിതറ
15  മാരാരിക്കുളം വടക്ക് 7  തിരുവിഴ
17 തണ്ണീര്‍മുക്കം 18  ടാഗോര്‍
19  മരുത്തോര്‍വട്ടം
10 മാരാരിക്കുളം 15 മാരാരിക്കുളം വടക്ക് 11 മാരാരിക്കുളം
12  ഗാന്ധി സ്മാരകം
13  കസ്തൂര്‍ബ
14  പള്ളി വാര്‍ഡ്‌
15  ജനക്ഷേമം
16  ചെരുവള്ളിശ്ശേരി
17  ചെത്തി
11 കണിച്ചുകുളങ്ങര 15 മാരാരിക്കുളം വടക്ക് 2  കരിക്കാട് വടക്ക്
3 കരിക്കാട് തെക്ക്‌
4  പോക്ലശേരി
5  കണിച്ചുകുളങ്ങര
6  പനകുന്നം
8  വരകടി
9  തോപ്പുവേലി
10 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
12 തിരുവിഴ 14  ചേര്‍ത്തല തെക്ക്‌ 9  ത്രിപ്പുരക്കുളം
10  അരീപരമ്പ്
11  പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
12  മയിതറ
13  തിരുവിഴ
14  പുല്ലംകുളം
15  ചക്കനട്ടു
13  ചെന്നവേലി 14 ചേര്‍ത്തല തെക്ക്‌ 16  ചെന്നവേലി
17 രീതപുരം
18  കളരിക്കല്‍
19  അര്‍ത്തുങ്കല്‍ ബീച്ച്
20 അര്‍ത്തുങ്കല്‍ ചര്‍ച്ച്
15 മാരാരിക്കുളം വടക്ക് 1  ചെന്നവേലി
18 ബീച്ച് വാര്‍ഡ്‌

Block Panchayat Division Grama Panchayat Grama Panchayat Ward
Code Name Code Name Code Name
1 VALAVANAD 20 Mararikkulam South 1 POLLETHAI WEST
2 POLLETHAI EAST
3 VALAVANAD
4 PREETHIKULAGARA
5 KALAVOOR
20 MANGADAKADU
2 BLOCK OFFICE WARD 19 Mannanchery 1 PAPPALY
2 KAVUNGAL
20 THARAMOOD
21 MADRASA WARD
22 KHADI WARD
23 BLOCK OFFICE WARD
3 MUHAMMA 21 Muhamma 8 MUHAMMA
9 MUKKALVATTAM
10 PERUNTHURUTH
11 MOTHER TERESA
12 JANAKSHEMAM
13 ARYAKKARA
14 S N V
15 KALLAPPURAM
4 PUTHANANGADI 21 Muhamma 1 PUTHANANGADI
2 THURUTHAN KAVALA
3 POOJAVELY
4 AYURVEDA HOSPITAL
5 AZAD
6 S N WARD
7 PANCHAYATH
16 KAAYIKKARA
5 MANNANCHERRY 19 Mannanchery 3 PERUMTHURUTHU
4 PONNAD
5 AMBALAKKADAVU
6 MARKET
7 NETHAJI
19 PANCHAYATH OFFICE
6 KALAVOOR 19 Mannanchery 13 VALIYAKALAVOOR
14 AAPPOORU
15 KALAVOOR
16 KARUKATHARA
17 AMBANAKULANGARA
18 NJANDIRICKAL
7 POONTHOPPU 19 Mannanchery 8 SHANMUGHAM
9 VIRISSERI
10 POONTHOPPU
11 TAGORE
12 KUNNEPPADAM
8 CHARAMPARAMPU 18 Aryad 5 LUTHARAN HIGH SCHOOL
6 KRISHIBHAVAN
7 CHARAMPARAMP
8 SARGAWARD
9 CHEMPANTHARA
10 THIRUVILAKK
9 KAITHATHIL 18 Aryad 1 SAMSKARIKA NILAYAM
2 KAITHATHIL
3 ASHAN SMARAKA GRANDASHALA
4 KOMALAPURAM
11 AYYANKALI
12 NAVADHARSA
13 RAMAVARMA
10 AIKABHARATHAM 18 Aryad 14 PASHNAMPALAM
15 IKYABHARATHAM
16 NONTOWN THUMPOLI
17 THUMPOLI COASTAL AREA
18 A. S .KANAL
20 Mararikkulam South 11 POONKAVU EAST
11 PATHIRAPPALLY 20 Mararikkulam South 7 VALIYA KALAVOOR
8 PAZHAYAKADU
9 PATHIRAPPALLY
10 PATHIRAPPALLY SOUTH
12 POONKAVU WEST
12 SARVODHAYAPURAM 20 Mararikkulam South 13 CHETTIKADU
14 PATTUKALAM
15 OMANAPPUZHA
16 CHERIYAPOZHY
17 SARVODAYAPURAM
13 KATTOOR 20 Mararikkulam South 6 SOUTH KALAVOOR
18 KATOOR EAST
19 PANCHAYAT OFFICE
21 KORTHUSSERY
22 VAZHAKOOTAM POZHI
23 SASTHRI BHAGAM

Block Panchayat Division Grama Panchayat Grama Panchayat Ward
Code Name Code Name Code Name
1 VADACKAL 25 Punnapra North 1 LOURD MATHA PALLY WARD
2 I T C WARD
13 P H CENTER WARD
14 ST JOSEPH H S WARD
15 VADACKAL WARD
16 I D PLOT WARD
17 DR. AMBEDKAR SCHOOL WARD
2 BLOCK OFFICE 25 Punnapra North 3 BLOCK OFFICE WARD
4 NAVATHARANGINI VAYANASALA
5 GOVT HIGH SCHOOL WARD
6 THOOKKUKULAM WARD
7 PANCHAYATH OFFICE WARD
8 ASSAMBLY WARD
9 EERATHODE WARD
3 ARAVUKADU 24 Punnapra South 3 ARAVUKADU WARD
4 ERETHODE WARD
5 KARIMBAVALAVU WARD
6 KARUTHAMADOM WARD
7 VETTIKKARI WARD
8 POTHASSERY WARD
9 J B SCHOOL WARD
4 VANDANAM 23 Ambalappuzha North 3 KURAVANTHODU EAST
4 VANDANAM EAST
5 VANDANAM SOUTH
6 PANCHAYATH OFFICE WARD
7 NEERKKUNNAM EAST
8 KANJIPPADAM NORTH
5 KAKKAZHAM 22 Ambalappuzha South 2 KAKKAZHAM EAST
3 KATTAKKUZHY
4 KANJIPADAM
11 KOMANA NORTH
23 Ambalappuzha North 9 KANJIPADAM SOUTH
10 VALANJAVAZHI EAST
11 KAKKAZHAM H S WARD
6 AMBALAPUZHA 22 Ambalappuzha South 5 SAKTHEESWARI
6 KARUMADI PADINJARU
7 KARUMADI WARD
8 AMAYIDA
9 AMAYIDA WEST
10 AMBALAPPUZHA
12 KOMANA
7 THOTTAPPALLY 26 Purakkad 7 NALUCHIRA
8 THOTTAPALLI
9 THOTTAPALLI WEST
10 HARBOUR
11 SPILWAY EAST
12 CHENNAGARA
13 ANANDESWARAM
8 PURAKKAD 26 Purakkad 1 PAYALKULANGARA
14 PUNDHALA
15 PUTHANNADA
16 PANCHAYATH AFFICE
17 PURAKKAD
18 PAZHAYAPURAKKAD
9 KAROOR 22 Ambalappuzha South 13 PANCHAYATH OFFICE
26 Purakkad 2 KAROOR NORTH
3 KAROOR EAST
4 KAROOR
5 PAZHAYANGADY
6 THYCHIRA
10 AMBALAPUZHA GOVT COLLEGE 22 Ambalappuzha South 1 KAKKAZHAM WEST
14 KOMANA SOUTH
15 KOMANA WEST
12 KAMBIVALAPPU WARD
13 KAKKAZHAM WEST WARD
14 BEACH WARD
11 M C H 23 Ambalappuzha North 1 VANDANAM COASTAL AREA
2 T D M C WARD
15 VALANJAVAZHI WEST
16 NEERKKUNNAM WEST
17 M C H WARD
18 SHISU VIHAR
12 PUNNAPRA 24 Punnapra South 10 POWER HOUSE WARD
11 PANCHAYAT OFFICE WARD
12 S M C WARD
13 RAILWAY STATION WARD
14 FISHLANDING CENTRE WARD
15 ANJILIPARAMPU WARD
16 VIGNJANAPRADAYINI GRANDHASALA WARD
13 POLI TECHNIQUE 24 Punnapra South 1 SAMARABHOOMI WARD
2 POLYTECHNIC WARD
17 C Y M A WARD
10 ASPINWALL WARD
11 POONTHOTTAM WARD
12 KURISHUPURA WARD

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ ഡിവിഷന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വാര്‍ഡ്‌
കോഡ് പേര് കോഡ് പേര് കോഡ് പേര്
1 കുട്ടമംഗലം 28  കൈനകരി 1  കുപ്പപ്പുറം
2  ചെരുകളികയാല്‍
3  കുട്ടമംഗലം
4  വാവക്കാട്
5  ഭാജനമടം
6  ചെന്നങ്കരി കിഴക്ക്
2  മാന്‍ങ്കോമ്പ് തെക്കേക്കര 28 കൈനകരി 7 ഇസ്ലാന്ദ് വാര്‍ഡ്‌
29 ചമ്പക്കുളം 1  ചിറക്കുപ്രം
മാന്‍ങ്കോമ്പ് തെക്കേക്കര
3 പുന്നകുന്നത്ത്കര
32 നെടുമുടി 2  പൊങ്ങ
3  ചെന്നംകരി
4  നെടുമുടി
3 എടത്വാ 27 എടത്വാ 1  കൊടുപുന്ന
2  തയങ്ങരി കിഴക്ക്
3  ചങ്ങകാരി
4 എടത്വാ വടക്ക്
5 എടത്വാ സെന്റര്‍
29 ചമ്പക്കുളം 5 ഒണoകര
6  കണ്ടങ്കരി
4 നടുവിലെമുറി 27 എടത്വാ 6 എടത്വാ കിഴക്ക്
7 എടത്വാ വടക്ക്
31  തലവടി 1 കാലങ്ങര
2 കരികുഴി
3  തിരുവിരുക്കരി
4 നടുവിലെമുറി
5  തലവടി 31 തലവടി 5 വെള്ളക്കിണര്‍
6 നരകത്രമുറ്റ്
7 നീരേറ്റുപുറം
8  മന്തര
9  ചക്കുളം
10  മനലേല്
11  തലവടി
6  ആനപറമ്പില്‍ 27 എടത്വാ 8 പാണ്ടാങ്ങരി തെക്ക്‌
9  പാണ്ടാങ്ങരിപടിഞ്ഞാറ്
10  കൊയില്മുക്ക് തെക്ക്
31 തലവടി 12  ചൂട്ടുമാല്‍
13  കൊടംബനടി
14  കൊച്ചമ്മാനം
15 ആനപറമ്പില്‍
7 പച്ച 27 എടത്വാ 11  കൊയില്മുക്ക് വടക്ക്
12 പച്ച
13 ചങ്ങഗരി തെക്ക്‌
14  പച്ച പടിഞ്ഞാറ്
30 തകഴി 7  കേളമംഗലം
8  ചെക്കിടിക്കാട്‌
9 ചെക്കിടിക്കാട്‌ കിഴക്ക്
8 തകഴി 30 തകഴി 5  വേഴാപ്രം
6  തകഴി
10  കുന്നുമ്മ  തെക്ക്‌
11 കുന്നുമ്മ
12 കുന്നുമ്മ വടക്ക്
13 തകഴി വടക്ക്
14  കളത്തില്‍പാലം
9 നടുഭാഗം 30 തകഴി 1  കരുമാടി
2  പടാഹാരം
3  ചിറയകം
4  തീണ്ടി
32  നെടുമുടി 10  മനപ്ര
11 നടുഭാഗം
10  ചെമ്ബുംപുരം 32 നെടുമുടി 6  തെക്കേമുറി വടക്ക്
7 തെക്കേമുറി
8  ചമ്പക്കുളം  വടക്ക്
9 ചമ്പക്കുളം
12  വ്യസ്യംഭാഗം  തെക്ക്‌
13  വ്യസ്യംഭാഗം വടക്ക്
14 ചെമ്ബുംപുരം
11 ചമ്പക്കുളം 27 എടത്വാ 15  തയങ്ങരി പടിഞ്ഞാറ്
29 ചമ്പക്കുളം 4 തെക്കേകര
7  പുല്ലങ്ങടി
8 ചമ്പക്കുളം
9 ചമ്പക്കുളം കിഴക്ക്
10  ഗോവെന്ധ
11   നാട്ട്യം
12 നെടുമുടി 28 കൈനകരി 12  തോട്ടുവത്തല
29 ചമ്പക്കുളം 12  അമിച്ചകരി
13  കൊയിക്കരി
32 നെടുമുടി 1  പൊങ്ങ തെക്ക്
5 നെടുമുടി തെക്ക്
15  പഴയകരി
13 കൈനകരി 28 കൈനകരി 8  വാവക്കാട് തെക്ക്
9  പഞ്ചായത്ത്‌  വാര്‍ഡ്‌
10  ഇടപ്പള്ളി  വാര്‍ഡ്‌
11  പുത്തന്തുരം
13 അരുനൂട്ടുംപടം
14  കുട്ടമാങ്ങലം പടിഞ്ഞാറ്
15  തോട്ടുകടവ്

Block Panchayat Division Grama Panchayat Grama Panchayat Ward
Code Name Code Name Code Name
1 Neelamperoor 35 Neelamperoor 1 PULLAYAM
2 NEELAMPEROOR NORTH
3 NEELAMPEROOR SOUTH
4 EARA NORTH
5 CHAKKACHAMPAKKA
6 EARA SOUTH
13 KAINADY
2 Narakathra 33 Kavalam 4 PALLIYARAKAVU WARD
7 AMBADKAR WARD
8 KAVALAM WARD
9 KOCHU KAVALAM WARD
35 Neelamperoor 7 PAYATTUPAKKA
9 NARAKATHARA
10 EAST CHENNAMKARY
3 Veliyanad 33 Kavalam 10 NORTH VELIYANADU
2 VELIYANAD NORTH
10 KURISUMMOODU
11 VELIYANAD SOUTH
12 VILLAGE OFFICE
13 POOCHAAL
4 Kidangara 35 Neelamperoor 8 VAALADY
38 Veliyanad 3 MUKKODI
4 KUMARAMKARY
5 THACHEDAM
6 KUNNAMKARY
7 KIDANGARA
9 KIDANGARA BAZAR
5 Muttar 36 Muttar 4 KUMARAMCHIRA
5 NALUTHODE
6 MUTTAR NORTH
7 MUTTAR EAST
8 MUTTAR CENTRAL
9 MUTTAR SOUTH
38 Veliyanad 8 KIDANGARA BAZAR SOUTH
6 Mithrakkari 36 Muttar 1 MITHRAKKARI WEST
2 MITHRAKKARI NORTH
3 MITHRAKKARI EAST
10 GOVENDA
11 CHOORAKUTTY
12 MITHRAMADOM
13 ALAPPURATHUKADU
37 Ramankary 7 MAMBUZHAKKARY SOUTH
7 Vezhapra 37 Ramankary 8 OORUKKARY NORTH
9 PUTHUKKARY
10 OORUKKARY
11 VEZHAPRA EAST
12 VEZHAPRA CENTRE
13 VEZHAPRA WEST
8 Ramankary 37 Ramankary 1 MANALADI
2 NORTH OF RAMANKARY
3 RAMANAKARY TOWN
4 MAMBUZHAKKARY WEST
5 MAMBUZHAKARY CENTRE
6 EAST OF MAMBUZHAKARY
9 Pulincunnu 34 Pulincunnu 6 AMBANAPALLY
7 KIZHAKKETHALAKKAL
8 KOLLAMUTTOM
11 PULINCUNNU
38 Veliyanad 1 VELLIZRAKKAL
10 Mancombu 34 Pulincunnu 1 VENATTUKAD
13 HOSPITAL WARD
14 MANKOMBU TEMPLE
15 MANKOMBU STATUE
16 CHATHURTHYAKARI
11 College 34 Pulincunnu 2 COLLEGE
4 VALANCHERI
9 CHOOLAYIL
10 KALAKANDAM
12 KAYALPPURAM
12 Kunnumma 33 Kavalam 11 THATTASERY WARD
12 C M S WARD
13 MANGALAM WARD
34 Pulincunnu 3 KANNADI
5 MARADA
13 Kavalam 33 Kavalam 1 ST THRESIAS L P S WARD
2 LISSUE WARD
3 PALEDAM WARD
5 PARAYANADY
6 KARIYURMANGALAM WARD
35 Neelamperoor 11 CHERUKARA EAST
12 CHERUKARA WEST

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ ഡിവിഷന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌  വാര്‍ഡ്‌
കോഡ് പേര് കോഡ് പേര് കോഡ് പേര്
1 തിരുവന്വണ്ടൂര്‍ 44 തിരുവന്വണ്ടൂര്‍ 1  എരമാല്ലികര
2  തിരുവന്വണ്ടൂര്‍
3  നന്നാട്
4 തിരുവന്വണ്ടൂര്‍ കിഴക്ക്
5 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്  വാര്‍ഡ്‌
6  പ്രവിന്‍കൂട്
7  മഴുകീര്‍
8  മഴുകീര്‍മേല്‍
2  വനവതുക്കര 43 പണ്ടാനാട് 1  പ്രമട്ടക്കര
2  പണ്ടാനാട് കോട്ടയം
3  മാടവന
4  പ്ര്യര്‍
44 തിരുവന്വണ്ടൂര്‍ 9  കല്ലിശ്ശേരി
10  ഉമയട്ടുകരമേല്‍
11 ഉമയട്ടുകര
12  കൊലടതുശ്ശേരി
13  വനവതുകര
3 മുലക്കുഴ 45 മുലക്കുഴ 1  നികരുംപുറം
2  പള്ളിക്കല്‍
3  മുലക്കുഴ
4  പള്ളിപ്പടി
5  പട്ടങ്ങട്
15  വലിയപറമ്പ്
16  പെരിങ്ങാല
17  പൂപ്പങ്കര
18  പിരലാശ്ശേരി
4  ആരീക്കര 45 മുലക്കുഴ 6  കുടക്കമരം
7  മന്നരക്കോട്
8  കാരക്കാട്
9  കരിമ്ബനപൊയ്ക
10  കടിനവില
11  അരന്തക്കാട്
12  തഴംഭാഗം
13  കളരിതര
14 ആരീക്കര
5 വെന്മോണി  കിഴക്ക് 46  വെന്മോണി 3  പറച്ചണ്ട
4  ചങ്ങമല
5  ഇല്ലതുമെപ്പുരം
6  പുന്തലാതഴം
7  പൊയ്ക
8  കാക്കട
9  പുന്തല തെക്ക്‌
11  പുലക്കടവ്
12  വെന്മാന്യ്കിഴക്കുംമുറി
6 വെന്മോണി പടിഞ്ഞാറ് 40 ആല 8  കൊടുകുലഞ്ചി
9  ചമ്മാത്
10  പെന്നുക്കര
46 വെന്മോണി 1  ഉളിയതര
2  കൊടുകുലഞ്ഞികരോട്
10  വെന്മാന്യേരം
13  പടിഞ്ഞട്ടംമുറി
14  വരംബൂര്‍
15  വെന്മയ്താഴം
7 ആല 40 ആല 1  ആല
2  ഉമ്മത്ത്‌
3  പൂമാല
4  മലമോടി
5  കിണരുവില
6  വലാപ്പുഴ
7  തെവരക്കോട്
11  പുല്ലംതഴം
12   ഉത്തരപള്ളി
13  നെടുവരംകോട്
8  ചെരുവല്ലുര്‍ 39  ചെറിയനാട് 4  അറിയന്നുര്ശേരി
5  മാമ്പ്ര
6  പി എച്ച് സി  വാര്‍ഡ്‌
7  ആലക്കോട്
8  ചെറുമിക്കാട്
9 ചെറുവല്ലൂര്‍
10 ഞാഞ്ഞുകാട്‌
11  കൊല്ലകടവ്
9 ചെറിയനാട് 39 ചെറിയനാട് 1 ഇടവനകാട്‌
2  തുരുത്തിമേല്‍
3  ചെറിയനാട്
12  കടയിക്കാട്‌
13  റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍  വാര്‍ഡ്‌
14  അതിമാഞ്ചേരി
15  മണ്ടപരിയരം
10 പുലിയൂര്‍ 41 പുലിയൂര്‍ 1  പാലച്ചുവട്‌
2  പഴയറ്റില്‍
4  നൂട്ടവന്‍പറ
5  തിങ്കലമുട്ടം
6  മടതുമ്പടി
7  പുലിയൂര്‍ കിഴക്ക്‌
8  കുളിയ്ക്കംപാലം
9 പുലിയൂര്‍ സെന്റര്‍
13 പുലിയൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
11  എണ്ണക്കാട് 41 പുലിയൂര്‍ 10  തോന്നച്കാട്
11  ഇലഞ്ഞിമേല്‍
12 ഇലഞ്ഞിമേല്‍ കടന്മാവ്
42  ബുധന്നുര്‍ 5  ഇലഞ്ഞിമേല്‍
6  പേരിങ്ങിളിപ്പുരം കിഴക്ക്‌
7  പേരിങ്ങിളിപ്പുരം പടിഞ്ഞാറ്
8  ഉലുന്തി  കിഴക്ക്‌
9 ഉലുന്തി
10  ഗ്രാമം
12 ബുധന്നുര്‍ 42 ബുധന്നുര്‍ 1  കടംബൂരു
2  ബുധന്നുര്‍ കിഴക്ക്‌
3  ബുധന്നുര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
4 ബുധന്നുര്‍ തെക്ക്‌
11  എന്നച്കാട്  തെക്ക്‌
12  എന്നച്കാട് വടക്ക്
13  തൈയ്യുര്
14  പെരിങ്ങട്
13 പണ്ടാണ്ട് 41  പുലിയൂര്‍ 3  പേരിശ്ശേരി
43 പണ്ടാണ്ട് 5  മുതവഴി
6  വന്മഴി കിഴക്ക്‌
7  വന്മഴി പടിഞ്ഞാറ്
8  മിത്രമടം
9  കീഴ്വന്മാഴി കിഴക്ക്‌
10 കീഴ്വന്മാഴി  പടിഞ്ഞാറ്
11  പണ്ടാണ്ട് കിഴക്ക്‌
12 പണ്ടാണ്ട്  പടിഞ്ഞാറ്
13 ഇല്ലിമല

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ ഡിവിഷന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വാര്‍ഡ്‌
കോഡ് പേര് കോഡ് പേര് കോഡ് പേര്
1 കരുവാറ്റ  വടക്ക് 50  കരുവാറ്റ 1  കരമുട്ടു
2  കുരുശിക്കള്‍
3 എസ് കെ വി   എന്‍ എസ്എസ്  യു പി എസ്
4 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
6  ചക്കിട്ടയില്‍
14  മങ്ങലഭാരതി
15  വില്ലേജ്  ഓഫീസ്
2 ചെറുതന 50 കരുവാറ്റ 5 ടി  ബി  ക്ലിനിക്‌
7 എന്‍ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വാര്‍ഡ്‌
53  ചെറുതന 1  പാണ്ടി
2  പോച്ച
3  ആനാരി വടക്കേക്കര
11 വടക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം
12  ആയപറംബ് വടക്കേക്കര
3 വീയപുരം 54 വീയപുരം 1  വീയപുരം
2 വീയപുരം  കിഴക്ക്‌
3  തുരുത്തെല്‍ ഭാഗം
4  മേല്പപടോം  വടക്ക്
7 കാരിച്ചാല്‍
10  ത്രിവിക്രമാപുരം
11 പയിപാട് കിഴക്ക്‌
12 പയിപാട്  പടിഞ്ഞാറ്
13  മുരിഞ്ഞപുഴ  ഭാഗം
4 നീണ്ടൂര്‍ 52  പള്ളിപ്പാട് 1  വഴുതനം
2  പുല്ലംബാട
3  കൊടുന്തര്‍
11   മരങ്ങട്ടുവില
12  പെര്‍കാട്
13  നീണ്ടൂര്‍
54  വീയപുരം 5  മേല്പടോം വടക്ക്
5 പള്ളിപ്പാട് 52 പള്ളിപ്പാട് 4  കുരീതര
5  തെക്കേക്കര കിഴക്ക്‌
6  കൊനുമടോം
7  കോട്ടയ്ക്കകം
8  തെകുമ്മുറി
9 കോട്ടയ്ക്കകം പടിഞ്ഞാറ്
10  നടുവട്ടോം
6 ചെറുതന ആനാരി 53 ചെറുതന 4  ആനാരി  തെക്കേക്കര
5 തെക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം
6  ചക്കുരെത്ത്
7  വെട്ടോളില്‍
8 ഹൈ  സ്കൂള്‍  വാര്‍ഡ്‌
9  ആയപറംബ്  തെക്കേക്കര
10  ചെറുതന തെക്കേക്കര
54 വീയപുരം 6  വെള്ളംകുളങ്ങര
8  കാരിച്ചാല്‍ തെക്ക്‌
9  കലയംകുളങ്ങര
7 താമല്ലച്കള്‍ 48  തൃക്കുന്നപ്പുഴ 3  ഇടപ്പള്ളിതോപ്പ്
49 കുമാരപുരം 1  കട്ടില്‍മര്‍ക്കറ്റ്
2 എസ് എന്‍ വി എല്‍ പി എസ്
3  താമല്ലച്കള്‍
4  കഞ്ഞിരത്
6 എന്‍  എച്ച്
15 പി  എച്ച്  സെന്റര്‍
8 കുമാരപുരം 49 കുമാരപുരം 5 കുമാരപുരം
7  ആനന്തപുരം പാലസ്
8  ലൈബറി
10  സൊസൈറ്റി
11  പഞ്ചായത്ത്‌  ഓഫീസ്
12  പോതപ്പള്ളി
14  പഴയച്ചിറ
9 കാര്‍തികപള്ളി 47 കാര്‍തികപള്ളി 4  തോട്ടുകടവ്
5 പി എച്ച്  സി വാര്‍ഡ്‌
6  പുതുകുണ്ടം
7  വതള്ളൂര്കൊയികള്‍
8  കാര്‍തികപള്ളി
9  വലിയകുളങ്ങര
10  തോട്ടുകടവ്  യു പി  എസ്
11  എസ്  എന്‍ ഡി പി   എച്ച് എസ്
49 കുമാരപുരം 9  ഇരിക്കാവ്
10 കാർത്തികപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ് 47
കാർത്തികപ്പള്ളി
1  പുളികീഴ്‌ വടക്ക്
2
പണ്ടറാച്ചിറ
3 മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി
12 ഹോമറോ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്
13
മഹാകവി കുമാരനാശൻ മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി
48
തൃക്കണ്ണുപ്പുഴ
4
കക്കമാടക്കൽ
5
വലിയപറമ്പ്
6
എസ് എൻ നാഗർ
49 കുമാരപുരം 13 ഇ  എ എൽ പി എസ്
തൃക്കണ്ണുപ്പുഴ 48 തൃക്കണ്ണുപ്പുഴ 7 പാതിയൻകാറ തെക്ക്‌
8
പാതിയൻകാറ വടക്ക്
9
കൊട്ടുമുറി
10 മാത്തുക്കൽ
11
പള്ളിപ്പാട്ടുമാരി
 

2

 

 ചേലാട്
12 പല്ലന 48 തൃക്കണ്ണുപ്പുഴ 1
പല്ലന വടക്ക്
13 പാനൂര്‍ തെക്ക്‌
14 പാനൂര്‍ സെന്റര്
15 പാനൂര്‍  വടക്ക്
16
കുറ്റിക്കാട്
17 പല്ലന  തെക്ക്‌
13
കരുവാട്ട തെക്ക്‌

8 തൃക്കണ്ണുപ്പുഴ 2 ലെഷ്ഷിമോത്തോപ്പ്
50 8 എസ് ടി   ജെയിംസ് യു.പി.എസ് വാർഡ്
9 സാമുദയത്തിൽ
10 എസ്  .എന്‍. ഡി. പി    യു. പി .എസ്  വാര്‍ഡ്‌
1 ഇ.എ.എല്‍.പി.എസ്. കുഴിക്ക്കാട്
12 നാരായണ വിശാലം
13  ഹസ്കപുരം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ്
കോഡ് പേര് കോഡ് പേര് കോഡ് പേര്
1
മാന്നാർ

59
മാന്നാർ

1
പാവുകുര എ
2 പാവുകുര ബി
3 പാവുകുര സി
4 സൊസൈറ്റി വാർഡ്
5
മണ്ണാർ ടൗൺ
6
കുരട്ടിക്കാട് എ
17 ടൗൺ  തെക്ക്‌
18 ടൗൺ  പടിഞ്ഞാറ്
2 കുട്ടംപേരൂര്‍ 59
മാന്നാർ

7 പഞ്ചായത്താഫീസ്
8
കുരട്ടിക്കാട് ബി
9  സ്വിച്ച്ഗീര്‍ ഡിവിഷന്‍
10 മുത്ത്ടെൽ വാർഡ്
11  കുട്ടംപേരൂര്‍  എ
12 കുട്ടംപേരൂര്‍ ബി
13 കുട്ടംപേരൂര്‍ സി
16  ഹോമിയോ  ആശുപത്രി വാര്‍ഡ്‌
3
ചെന്നിത്തല
57  ചെന്നിത്തല ത്രിപ്പെരുതുര 3  എരമതൂര്‍  കിഴക്ക്‌
4
നവോദയ വാർഡ്
5
ഓറിപ്രം
6  കരഴ്മ
7 കരഴ്മ  കിഴക്ക്‌
59
മാന്നാർ
14  കുലഞ്ഞികരഴ്മ
15  കുട്ടംപേരൂര്‍  ഡി
4 തഴക്കര 58 തഴക്കര 1  വഴുവടി
2
തഴക്കര ബി
3 തഴക്കര  എ
4 കുന്നം
18  ഇറവങ്കര
20  ആക്കനട്ടുകര
21  കല്ലുമല
5  ഇറവങ്കര 58 തഴക്കര 5
കുന്നം എച്ച് എസ്
6  കൊച്ചലുംമൂട്
7
കല്ലിമേല്‍
5
മുരിവൈക്കര
6 അരുണൂറ്റിമംഗലം
17 പി.എച്ച്.സി. വാർഡ്
19  സീഡ്  ഫാം
6 വെട്ടിയാര്‍ 58 തഴക്കര 8 മങ്കംകുഴി ഠൌൺ
9  ഇരട്ടപള്ളികുടം
10  വെട്ടിയാര്‍
11  കൊട്ടെമല
12 വെറ്റിയര്‍  എച്ച്  എസ്
13 തങ്കിക്കുന്ന്
14
പാറക്കുളങ്ങര
7
കുരിത്തിക്കാട്

55 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കൽ 3 ചിറകുന്ന്
6  തടതിലാല്‍
7  വരെനിച്കള്‍
8
ചൂറല്ലൂർ
9 പള്ളിയവട്ടം
10
പള്ളിക്കല്‍  കിഴക്ക്‌
11 കുരിത്തിക്കാട്
8 പുത്തൻകുളങ്ങര 55 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കൽ 12
പൊന്നാന്ന
13 വാത്തിക്കുളം
14  ഓലകെട്ടിംബലം  തെക്ക്‌
15 ഓലകെട്ടിംബലം വടക്ക്
16 പുത്തൻകുളങ്ങര
18 പുത്തൻകുളങ്ങര
56 ചെട്ടികുളങ്ങര 10 കോപ്പില്ലിക്കാരാസ്മ  കിഴക്ക്‌
11
നാടാക്കാവ്
9  പല്ലരുമംഗലം 55 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കൽ 1
ഉമ്പർനടു പടിഞ്ഞാറ്
2 ഉമ്പർനടു  കിഴക്ക്‌
4
വടക്കും മങ്കുഴി
5 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാർഡ്
17 പൊന്നകം
19  മുള്ളികുലങ്ങര
56 ചെട്ടികുളങ്ങര 9 ഏറഴ
10 ഏറഴ 56 ചെട്ടികുളങ്ങര 3  മാറ്റോം തെക്ക്
5
കട്ടുവല്ലി
6 ഏറഴ വടക്ക്
7 പി.എച്ച്.സി. വാർഡ്
8 ഏറഴ തെക്ക്
12 കോപ്പില്ലിക്കാരാസ്മ
13
മെൻപാംപള്ളി
14
കോയിക്കത്തറ
11 ചെട്ടികുളങ്ങര 56 ചെട്ടികുളങ്ങര 4
പെല
15 ടി കെ മാധവൻ വാർഡ്
16 കണ്ണാമംഗലം  തെക്ക്
17 കണ്ണാമംഗലം വടക്ക്
18  കൈത്ത  വടക്ക്
19 ചെട്ടികുളങ്ങര
20 കഡാവൂർ  തെക്ക്
21 കഡാവൂർ
12  കരഴം 57
ചെന്നിത്തല ത്രിപ്പെരുതുര
8   ആശ്രമം വാര്‍ഡ്‌
9  പ്രായികര
10
ചെറുകോൽ
11 വെസ്റ്റ് ചെരുക്കോൽ
12
കോട്ടക്കകം
13 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാർഡ്
15 ചാലയിൽ കെഷെതാം വാർഡ്
13 വാലിയാപ്പറമ്പ്പുഴ 56 ചെട്ടികുളങ്ങര 1  കരിപുഴ
2 അന്ജിലിപ്ര
57 ചെന്നിത്തല ത്രിപ്പെരുതുര 1 വക്കം പദ്ജി
2 എറമത്തൂർ പടിഞ്ഞാറ്
14
തൃപ്പൂംപുത്തൂർ
16
പി എച്ച് സി വാർഡ്
17
തെക്കുമുമ്മി
18
കാരികുഴി

Block Panchayat Division Grama Panchayat Grama Panchayat Ward
Code Name Code Name Code Name
1 Bharanikkavu 63 Bharanikkavu 1 PALLICKAL NADUVILE MURI
2 PALLICKAL NORTH
3 PALLICKAL SOUTH
4 BHARANICKAVU WEST
5 BHARANICKAVU NORTH
6 BHARANICKAVU EAST
20 KOYIKKAL
21 MANJADITHARA
2 Chunakkara 60 Chunakkara 1 CHUNAKKARA NORTH
2 AMBALAWARD
3 CHUNAKKARA EAST
4 CHUNAKKARA NADUVIL KIZHAKKU
5 KOTTA WARD
11 KOMALLUR WEST
12 KOMALLUR EAST
14 CHUNAKKARA NADUVIL WEST
15 KOTTAMUKKU
3 Nooranad 61 Nooranad 1 ATTUVA
2 CHERUMUKHA
3 EDAPPON EAST
4 PATTOOR
5 PAZHANJIYOORKONAM
15 PULIMEL SOUTH
16 PULIMEL NORTH
17 EDAPPON WEST
4 Padanilam 61 Nooranad 6 KIDANGAYAM
8 NEDUKULANJI
9 THATHAMMUNNA
10 PUTHUPALLYKUNNAM SOUTH
11 PUTHUPALLYKUNNAM NORTH
12 EDAKUNNAM
13 NADUVILEMURI
14 PADANILAM
5 Palamel 62 Palamel 3 KAVUMPAD WARD
4 MATTAPPALLY WARD
5 ULAVUKKAD WARD
6 KUDASSANAD WARD
7 PULIKKUNNU WARD
8 KANJUKODE WARD
9 ADHIKKATTUKULANGARA NORTH WARD
10 ADHIKKATTUKULANGARA TOWN WARD
6 Panayil 62 Palamel 11 ADHIKKATTUKULANGARA SOUTH WARD
12 MAMMOODE WARD
13 PAYYANALLOOR WARD
14 PALLICKAL WARD
15 MUKALUVILA WARD
16 PANAYIL WARD
17 FACTORY WARD
18 ERUMAKKUZHY WARD
7 L S Ward 61 Nooranad 7 PALAMEL
62 Palamel 1 MUTHUKATTUKARA WARD
2 P H C WARD
19 NOORANADU TOWN WARD
64 Mavelikkara -Thamarakkulam 6 KOTTAIKATTUSERRY NORTH
7 KOTTAIKATTUSERRY
8 GURUNADHANKULANGARA
8 Charummood 60 Chunakkara 6 HOSPITAL WARD
7 CHARUMMUDU
8 PALOOTHARA
9 KARIMULACKAL SOUTH
10 KARIMULACKAL NORTH
13 THERUVIL MUKKU
63 Bharanikkavu 7 BHARANICKAVU SOUTH
64 Mavelikkara -Thamarakkulam 5 PEROORKARANMA
16 VEDARAPLAVU
9 Thamarakkulam 64 Mavelikkara -Thamarakkulam 9 PUTHAN CHANTHA
10 KIZHAKKEMURI
11 THEKKEMURI
12 IRAPPANPARA
13 THAMARAKULAM TOWN
14 CHATHIYARA SOUTH
15 CHATHIYARA NORTH
17 CHETTARIKKAL
10 Kannanakuzhy 63 Bharanikkavu 8 VETTICODE
9 KATTANAM EAST
10 KATTANAM
64 Mavelikkara -Thamarakkulam 1 KANNANAKUZHY WEST
2 KANNANAKUZHY
3 KANNANAKUZHY EAST
4 CHARUMMOODU
65 Vallikunnam 1 CHOONAD
5 PADAYANIVATTAM
11 Vallikunnam 65 Vallikunnam 3 VALLIKUNNAM
4 PUTHANCHANTHA
6 PARIYARATH KULANGARA
7 MALAMEL CHANTHA
8 KADUVINAL
9 KANJIRATHUMOODU
10 THALIRADI
11 KONDODIMUKAL
12 Manackadu 65 Vallikunnam 2 ELIPPAKULAM
12 KAMBISSERY
13 THEKKEMURI
14 KANNIMEL
15 VALACHAL
16 KADUVINKAL
17 KARAZHMA
18 VATTAKKAD
13 Kattanam 63 Bharanikkavu 11 KATTANAM SOUTH
12 ELIPPAKKULAM NORTH
13 ELIPPAKKULAM SOUTH
14 ELIPPAKKULAM WEST
15 KATTACHIRA SOUTH
16 MONKUZHY SOUTH
17 MONKUZHY CENTRAL
18 MONKUZHY NORTH
19 KATTACHIRA

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ്
കോഡ് പേര് കോഡ് പേര് കോഡ് പേര്
1
മംഗളം
70 ആറാട്ടുപുഴ 1 മംഗളം
3
കാക്കക്കുന്ന്
4
പട്ടുളി മാർക്കറ്റ്
5 കൊച്ചിയ്യൂഡ് ജെട്ടി
15 ആറാട്ടുപ്പുഴ പി  എച്ച്  ഡി  വാർഡ്
16
ആറാട്ടുപുഴ എം.ഇ.എസ്. വാർഡ്
17 ആറാട്ടുപുഴ
18 എസ്. മാണ്ഡിറാം
2 ചിങ്ങോളി 70 ആറാട്ടുപുഴ 2 എൻ ടി പി സി
73 ചിങ്ങോളി 1 സെന്റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂൾ
2
കുന്നെൽപെടിക
3
നങ്ങാർക്കുളങ്ങര  പടിഞ്ഞാറ്
4
നങ്ങാർക്കുളങ്ങര
5
മുഴികുളം
6 കഞ്ചോരോട്ടായ്ക്കകം
10
വെമ്പുല
11 ചൂരവിള
12 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
13 ചിങ്ങോളി  പടിഞ്ഞാറ്
3 ചേപ്പാട് 68 ചേപ്പാട് 1 നാനികുകുളങ്ങര
2  മുട്ടം
3 വലിയകഴി
5
ചൂടപ്പലക
10  ഏവൂര്‍ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ്
11 കോട്ടം കൊയിയാൽ
12  മമ്ബ്രായാലുംമൂഡ്‌
13
ചെപ്പ്പാഡ്
14 കാഞ്ചൂർ കോട്ടക്കകം
4  ഏവൂര്‍ 66
പതിയൂർ
1
രാമപുരം വടക്ക്
2 ഏവൂര്‍ തെക്ക്
3
 സ്ര്‍ക്വ്ല്‍പ്സ് വാർഡ്
68
ചേപ്പാട്
4
മുക്കട
6 പാരിമനം
7
കാഞ്ഞിരല്ലൂർ
8
മലാമൽക്കോട്
9 ഏവൂര്‍  വടക്ക്
5
പതിയൂർ കിസ്ക്കക്ക്
66 പതിയൂർ 5 പാതിയൂർ ടെമ്പിൾ വാർഡ്
6
പി.എച്ച്.സി. വാർഡ്
7 ആറാട്ടുക്കുളങ്ങര വാർഡ്
8 പാതിയൂർ ഹോട്ട്
9
ഭഗവതിപപ്പാടി
10  ഇരുവ കിഴക്ക്‌
11 കുട്ടിക്കുലങ്ങര
12 ഇരുവ
14 സ്പിൻംഗ് മിൽ വാർഡ്
6 പുല്ലിക്കാണു 71
കൃഷ്ണപുരം
1  ടെസതിനകം
2
പുല്ലികങ്കാനക് വടക്ക്  
3 പുല്ലികങ്കാനക്
4 പുല്ലികങ്കാനക്  തെക്ക്
5 പാനയാന്നാർ കാവ്
6 കാപ്പിൽ കുട്ടിപിപുരം വടക്ക്
7
കപ്പിലെ കിഴക്ക്‌
16
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാർഡ്
17
കപ്പിലിരുപ്പ്
7 കൃഷ്ണപുരം 71 കൃഷ്ണപുരം 8
നക്കണ്ണാൽ കിഴക്ക്‌
9 കാപ്പില് കുട്ടിക്കുളം തെക്ക്
10
നക്കകനാൽ പടിഞ്ഞാറ്
11
പുതിയാകാവ്
12 കൃഷ്ണപുരം തെക്ക്
13
തെക്ക് കൊച്ചുമൂർ
14 കൊച്ചുമൂർ
15 കൃഷ്ണപുരം
72
ദേവികുളങ്ങര
5
തെക്കേ ആൻജിലിമതം
8
ദേവികുളങ്ങര
72
ദേവികുളങ്ങര
1  ഗോവിന്ധമുട്ടം
2 വടക്കും കൊച്ചുമുറി
3 കന്യയംരി
4
വാഡേ ആൻജിലിമദ്
6  പ്ര്യര്‍  ഹൈസ്കൂൾ
7
സഖി കുലങ്ങര
8    കാളിക്യക്കശേരി
11  ദേവികുലങ്ങര
14
വാരാണപ്പള്ളി
15
ടെമ്പിൾ വാർഡ്
9
കാണ്ടല്ലൂർ തെക്കു
67 കണ്ടല്ലൂർ 7
പുല്ലുക്കുളങ്ങര വാട്ക്കാക്ക്
8 പുല്ലുക്കുളങ്ങര
9 പൈപ്പ് ജംഗ്ഷൻ
10
മാടമ്പിൽ
11
കലാവാർഡ്
72 ദേവികുളങ്ങര 9  ക്ടശേരി
10
ബാങ്ക് വാർഡ്
12
കുമ്പിളിശ്ശേരി
13 കൃഷി ഭവൻ വാർഡ്
10
പാതിയൂർ പാടിൻജു
66 പതിയൂർ 4 പാതിയൂർകുല
13 പാതിയൂർ പടിഞ്ഞാറ്
15 വെരുവള്ളിബുദ്ധം
16 മലാമൽഭാഗം
17
കറുത്തിട്ടൂംകുഴി
18
കലികക്കൽ വാർഡ്
19
രാമപുരം തെക്ക്
11
ചൂതാതെരു
69
മുതുകുളം
1 ചൂതാതെരുവാണ്
2  വെട്ടികുളങ്ങര
3   മുരങ്ങിചിര
4  ഹൈ  സ്കൂള്‍
5
 കറുത്തമ്മൂട്ടം
6  മാമ്മൂട്‌
73 ചിങ്ങോളി 7  ചിങ്ങോലി ടൌണ്‍
8  വായനശാല
9  എന്‍ ടി പി സി
12 മുതുകുളം 69 മുതുകുളം 7  എലംഗം
8  മായിക്കല്‍
9  വാരനപ്പള്ളില്‍
10  പാണ്ടവക്കാവ്
11  ഇറയില്‍
12  കുറുംബക്കര
13  ഗോപന്‍കുളങ്ങര
14  ഹോമിയോ
15  കൊല്ലക്കല്‍
13
കണ്ടല്ലൂർ
67
കണ്ടല്ലൂർ
1  വടക്കന്‍കോയിക്കല്‍
2  കൊപ്പരെത് ഹൈസ്കൂള്‍
3  പുതിയവിളവടക്ക്
4  മാങ്കുളം
5  പുതിയവിള
6  പുതിയവിളതെക്ക്
12  കളരിക്കല്‍
13  ഹെല്‍ത്ത്സെന്റര്
14  വരമ്പത്ത്
15  അമ്പലത്തുംനട
14  ആറാട്ടുപുഴതെക്ക് 70  ആറാട്ടുപുഴ 6  വലിയെഴിക്കല്‍
7  തറയില്‍ക്കടവ്
8  പെരുമ്പള്ളി
9  പെരുമ്പള്ളിവടക്ക്
10  രാമഞ്ചേരി
11  വട്ടച്ചാല്‍
12  നല്ലനിക്കല്‍
13  കള്ളിക്കാട്
14  എ കെ ജി നഗര്‍

[/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_