ക്ലോസ്

31-തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്

നമ്പര്‍. ഡിവിഷന്‍ പേര്  തസ്തിക
1 അരൂക്കുറ്റി പി.കെ.കൊച്ചപ്പന്‍ മെമ്പര്‍
2 മക്കെകടവ് സിന്ധു മഹേശന്‍ മെമ്പര്‍
3 നടുവത്നഗര്‍ ശ്യാമള മെമ്പര്‍
4 പള്ളിപ്പുറം പി.ഡി.സബീഷ് മെമ്പര്‍
5 പല്ലുവേലി രാജേഷ് രാമകൃഷ്ണ്ന്‍ മെമ്പര്‍
6 പെരുമ്പളം പി.ജി.മുരളീധരന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌
7 പൂച്ചക്കല്‍ മേഘ വേണു മെമ്പര്‍
8 തളിയപരമ്പ് നീതു രഞ്ജിത് മെമ്പര്‍
9 തെവര്‍വ്ട്ടോം രതി  നാരായണന്‍ മെമ്പര്‍
10 തിരനെല്ലൂര്‍ ശീലരഘുവരന്‍ മെമ്പര്‍
11 ത്രിച്ചട്ടുകുളം ഉഷ  രാജഗോപാല്‍ മെമ്പര്‍
12 തൈക്കട്ടുശ്ശേരി എബ്രഹാം ജോര്‍ജ് മെമ്പര്‍
13 വഴതരവേലി നിര്‍മലശെല്‍വരാജ് പ്രസിഡന്റ്‌