ക്ലോസ്

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – സെക്ടറല്‍ ഓഫീസര്‍

102- അരൂര്‍ എല്‍ എ സി
ക്ര. നം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍സ് സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ മൊബൈല്‍ നം സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈല്‍ നം
1 1 – 15 ടി എ സക്കറിയ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , അരൂര്‍ വില്ലേജ് 8547612212 സജി സി ആന്‍റണി, സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ 9020486827
2 16 -24, 61- 64 മേരി ഗ്രേസ് കെ, ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ,അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 9497633966 എന്‍ സുകുമാരന്‍ , ക്ലെര്‍ക്ക്‌ ,അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 8547361265
3 25 – 38 ബിനീഷ് ജി, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , അരൂക്കുറ്റി 8547612218 തോമസ്‌ നീല്‍,വിഎഫ്എ അരൂക്കുറ്റി 9497245588
4 39 – 46 ശ്രീലത എസ്,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ,പെരുമ്പളം 8547612221 ശ്രീകുമാര്‍ കെ എസ് ,സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ,പെരുമ്പളം 9037283915
5 47 – 60 സബ്ജന്‍ ജെ വൈ, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ,എഴുപുന്ന 8547612219 അനില്‍കുമാര്‍ എസ് ,സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ,എഴുപുന്ന 9249222543
6 65 – 77, 79 സന്ധ്യ എസ് നായര്‍ ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , പാണാവള്ളി 8547612217 വിനീത് കുമാര്‍ ,സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , പാണാവള്ളി 9446691238
7 78, 80 – 88, 119 – 121 മനോജ്‌ കെ പി ,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക്‌ , തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 9496934187 സോജിത് എസ് ,ക്ലെര്‍ക്ക്‌   ,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 9496829233
8 89 – 91, 94 – 105 ജോസഫ്‌ ഹര്‍ലോഡ് , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , കോടംതുരുത്ത് 8547612220 കെ എല്‍ തോമസ്‌ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ,കോടംതുരുത്ത് 9747594345
9 106 – 118 ഷിനി വി എ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 8547612216 സുരേഷ് കെ ,വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 9249965418
10 122 – 133, 135 – 137 സുനില്‍ കെ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , കുത്തിയതോട് 8547612213 സിന്ധു കെ എസ് ,സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , കുത്തിയതോട് 8547360634
11 139 – 150 ഗംഗ പി നായര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , പള്ളിപ്പുറം 8547612215 ശ്രീകാന്ത് , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , പള്ളിപ്പുറം 9495622170
12 151 –  161 ജവഹര്‍ സി എല്‍ , ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക്‌ , പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 8139016146 സിന്ധു ടി പി ,ക്ലെര്‍ക്ക്‌ ,പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 9188852339
13 92 – 93, 134, 138 , 162 – 164, 167, 171, 174 – 175, 177, 179 – 180 അഞ്ജലി ജെ , ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക്‌ ,തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 8606046289 ജോസഫ്‌ കെ ജി ,സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക്‌ , തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 9497109278
14 165- 166, 168 – 170, 172 – 173, 176, 178, 181 – 183 ടി എ ഹാരിസ് , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , തുറവൂര്‍ 8547612214 സുരേഷ് ബാബു , വി എ , തുറവൂര്‍r 9246614954

103 ചേര്‍ത്തല എല്‍ എ സി
ക്ര. നം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍സ് സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ മൊബൈല്‍ നം സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈല്‍ നം
15 1 – 7 , 11 – 13, 16 – 20 ഉദയന്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ,പട്ടണക്കാട് 8547612207 ഷിബു ജോര്‍ജ് ,വി. എ , പട്ടണക്കാട് 9496275458
16 8 – 10, 14 – 15, 21 – 23, 30, 35 – 40 രാധാകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് , അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി , വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 9446501965 സരിത കെ ,ക്ലെര്‍ക്ക് , വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 9447706205
17 24 – 29, 31 – 34, 41 – 44 അനില്‍കുമാര്‍ വി , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വയലാര്‍ 8547612202 അജിത്ത് പി , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , വയലാര്‍ 9037156422
18 45 – 59 ഗിരീഷ് കുമാര്‍ കെ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കടക്കരപ്പള്ളി 8547612211 ഷാജി വി , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , കടക്കരപ്പള്ളി 9747954454
19 64 – 66, 70, 77 – 79, 126, 131 – 137 ശ്രീവിദ്യ ടി പി , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,കൊക്കോതമംഗലം 8547612208 സന്തോഷ്‌ സി , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,കൊക്കോതമംഗലം 9446137719
20 63, 68 – 69, 71 – 76, 80 – 85 സുധന്‍ ബി, റെവെന്യു ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ , ചേര്‍ത്തല മുന്സിപ്പാലിറ്റി 9287597713 ജ്യോതിമോള്‍ ജി , ക്ലെര്‍ക്ക് , ചേര്‍ത്തല മുന്സിപ്പാലിറ്റി 9388636043
21 60 – 62, 86 – 88, 101 – 104 ജഗദീഷ് പി ചന്ദ്രക്കല്‍ ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,ചേര്‍ത്തല നോര്‍ത്ത് 8547612203 അരുണ്‍കുമാര്‍ , എസ് വി ഒ ,ചേര്‍ത്തല നോര്‍ത്ത് 7907067073
22 89 – 95, 105 – 106,125 രാജേഷ്‌ എം , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,ചേര്‍ത്തല സൗത്ത് 8547612204 പ്രതീഷ് ,വി എഫ് എ , ചേര്‍ത്തല സൗത്ത് h 9287908459
23 96 – 100, 116 – 121 ബിജു ഭാസ്കര്‍ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ചേര്‍ത്തല സൗത്ത് 9495477297 ശംഭു പി,വി എ 9446749357
24 107 – 115, 122 – 124 മുകേഷ് ആര്‍ ചന്ദ്രന്‍ ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍ 8547618422 ബാബുരാജ്‌ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍ 9947291257
25 67, 127 – 130, 138 – 145, 156 – 158 മുരുകന്‍ കെ , ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്,തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 8089234120 ജിനേഷ് എ എം ,സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക് ,തണ്ണീര്‍മുക്കം ജി.പി 9895834666
26 146 – 155, 159 – 162 സിന്ധു പോള്‍ ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,തണ്ണീര്‍മുക്കം നോര്‍ത്ത് 8547612205 ഷെറിന്‍ ബി ,സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ,തണ്ണീര്‍മുക്കം നോര്‍ത്ത് 9446423231
27 163 – 172, 178 – 180, 183 ഗ്രേസി വി ജെ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കഞ്ഞിക്കുഴി 8547612209 ഷാജി വി കെ , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ,കഞ്ഞിക്കുഴി 9497177230
28 173 – 177, 181 – 182, 192 – 195 ഫാഫിലാ യു , ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ മുഹമ്മ 9895998554 അനീസാ സി എ , ക്ലെര്‍ക്ക് ,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ മുഹമ്മ 9544128070
29 184 – 191, 196 – 202 പ്രീതി എസ് ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തണ്ണീര്‍മുക്കം സൗത്ത് 8547612206 റെജിമോള്‍, സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,തണ്ണീര്‍മുക്കം സൗത്ത് 9605880169
104- ആലപ്പുഴ എല്‍ എ സി
ക്ര. നം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍സ് സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ മൊബൈല്‍ നം സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈല്‍ നം
30 1-15 ലേഖ (എസ് വി ഒ ),മാരാരിക്കുളം നോര്‍ത്ത് 9497633133 ദിലീപ് ,വി എഫ് എ 9249757320
31 16-27 അനൂജ് കെ (വിഒ – മാരാരിക്കുളം നോര്‍ത്ത് ) 8547612210 അജിമോന്‍ എ ആര്‍ ,(എസ് വി ഒ – മാരാരിക്കുളം നോര്‍ത്ത് ) 9497108496
32 28-42 സുധീര്‍ ,വി .ഒ മണ്ണഞ്ചേരി 8547612114 സനല്‍ കുമാര്‍ സി എന്‍ ,സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക് , മണ്ണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 9400059696
33 43-49 സുരേഷ് (എസ് വി ഒ -മണ്ണഞ്ചേരി 9446038546 നെരുദ് പ്രസാദ്,സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക് , മാരാരിക്കുളം നോര്‍ത്ത് പഞ്ചായത്ത് 9539181069
34 50-64 സെബാസ്റ്റ്യന്‍,എസ് വി ഒ , കോമളപുരം 9496783892 ശ്യാംജി, സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക് , ജില്ല പഞ്ചായത്ത് 9645179781
35 65-70, 130-137 സുനില്‍ പി സി (എസ് വി ഒ ),  കോമളപുരം 9495268554 വിനോദ്, വി എഫ് എ , കോമളപുരം  
36 115-129 സുധീഷ് കുമാര്‍ പി.സി.(വി ഒ – കോമളപുരം) 8547612108 സന്തോഷ്,യു ഡി സി ,മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്ത് 8921553183
37 71-85 രത്നലാല്‍ ആര്‍ ,സംസ്ഥാന നികുതി (എല്‍ ടി ) അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഓഫീസര്‍ ആലപ്പുഴ 9400236271 സജീഷ് കുമാര്‍ എം. എന്‍ ,(യു ഡി സി ,മാരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായത്ത്) 9605388382
38 86-99 പ്രകാശ്, വി.ഒ ,കലവൂര്‍ 8547612111 ഭുവനചന്ദ്രന്‍ , വി.എഫ്.എ, കലവൂര്‍ 9747840805
39 100-110 ബിന്ദു എ.വി. (എസ്.വി.ഒ.), പാതിരാപ്പള്ളി 7907304859 ബാബു എം.ജി. (വി എ), പാതിരപ്പള്ളി 9846664557
40 111-114, 138-141 പ്രദീപ് കുമാര്‍ പി. (വി.ഒ.), പാതിരപ്പിള്ളി 8547612103 സജിത് രാജ് എന്‍ ,-എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ , ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു-റൂറല്‍‍ ഡെവലപ്മെന്‍റ് ) 9495507208
41 146-160 സുനില്‍ കുമാര്‍ ആര്‍ (എച്ച്. സി-ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 9495269632 ഇഷിയാസ് വിമല്‍ സി ജി (സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക് -ആര്യാട് ജി.പി.) 9496333725
42 172-186 ജി വി വിനോദ് കുമാര്‍ , (അസിസ്റ്റന്റ്‌ സെക്രട്ടറി – മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്) 9446033162 കെ എസ് സുമേഷ്, ക്ലെര്‍ക്ക് ,മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്) 9447804310
43 142-145, 161-171 അനീഷ,ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ് ,കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 9496158470 വി.എ.അജിത്‌ ലാല്‍ , ക്ലെര്‍ക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 7907709529
44 187-197 സുനില്‍ കുമാര്‍ (വി.ഒ- ആര്യാട് സൗത്ത്) 8547612110 പി ജെ.സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ,സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക് ,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 9745961252
45 198-206 സതീഷ്‌ കുമാര്‍ (വി ഒ മുല്ലക്കല്‍ ) 8547612104 സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പി ജെ (സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക് മണ്ണഞ്ചേരി ജി. പി) 8281269628
46 207-210 ദിലീപ് ടി വി (എസ് വി ഒ ആലപ്പുഴ പടിഞ്ഞാറ്) 9544448601 ഷൈജു സി ,സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 9400244033
105 അമ്പലപ്പുഴ എല്‍ എ സി
ക്ര. നം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍സ് സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ മൊബൈല്‍ നം സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈല്‍ നം
47 1-15 സനീര്‍ എം ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , ആലപ്പുഴ (പടിഞ്ഞാറ്) 8547612107 രാജേഷ്, എസ്.വി .ഒ, ആലപ്പുഴ(പടിഞ്ഞാറ്) 8089127895
48 16-26 ദിലീപ് ടി വി (എസ്.വി .ഒ – ആലപ്പുഴ പടിഞ്ഞാറ്) 9544448601 വിപിന്‍‌ദാസ് പി കെ ,സീനിയര്‍ ക്ലെര്‍ക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 9495153710
49 27-41 സജീര്‍ ബി (എസ്.വി .ഒ-പഴവീട്) 9961121221 എ മുബിന്‍ , ക്ലെര്‍ക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 9746525147
50 42-54 രാകിന്‍ കുമാര്‍ (എസ്.വി.ഒ. – മുല്ലക്കല്‍ ) 9446014715 സന്തോഷ് ,സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറില്‍ നിന്നും) 9447597643
51 55-68 ഹാഷിക് എ  (വി .ഒ-പഴവീട്) 8547612113 സുനില്‍ , വിഎഫ്എ, പഴവീട് 9961121221
52 69-83 സുനില്‍ കുമാര്‍ സി (വി.ഒ പറവൂര്‍ ) 8547612105 നൗഷാദ് കെ., ക്ലാര്‍ക്ക് , ആര്‍ ആര്‍ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ 9544443080
53 84-94 സഹിര്‍ കെ.എ (അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി, പുന്നപ്ര സൗത്ത് ജി. പി ) 9447804469 മണിലാല്‍ ജി (വി.എ.-പറവൂര്‍ വില്ലേജ്) 9446063547
54 95-109 ടോമി തോമസ് (ജെ.എസ്. പുന്നപ്ര നോര്‍ത്ത് ജി.പി ) 9544252189 അര്‍ച്ചന (എസ്.വി.ഒ) പുന്നപ്ര 8547925172
55 110-116 കുസുമം, വി ഒ പുന്നപ്ര 8547612106 അജയൻ പി.എസ് (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് – അമ്പലപ്പുഴ സൌത്ത് ജി.പി.) 9349576801
56 117-131 സിമി ഷറഫുദിന്‍ (വി.ഒ. അമ്പലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് ) 8547618423 ബ്ലാലരവി (വി.ഒ. അമ്പലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് ) 9446051650
57 132-141 സന്തോഷ് കുമാര്‍ വി. (എസ്.വി.ഒ.-അമ്പലപ്പുഴ വില്ലേജ്) 8547360948 ഹരിപ്രസാദ് എ. (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് – അമ്പലപ്പുഴ സൗത്ത് ജി.പി.) 9496301973
58 142-156 സന്തോഷ് കെ (വി.ഒ. അമ്പലപ്പുഴ വില്ലേജ്) 8547612102 ശ്രീദേവി, വി എ, അമ്പലപ്പുഴ 8547360948
59 157-164 സ്മിത പോള്‍ (വി ഒ കരുമാടി) 8547612112 ഷിബു സി. സേനന്‍ ,എസ്.വി.ഒ, കരുമാടി 9446374657
60 165-179 സുരേഷ് എ (അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി പുറക്കാട് ജി. പി.) 9496880897 റിഷാദ്, വിഎഫ്എ, പുറക്കാട് 9061280970
61 180-189 ശ്രീലത എസ് (എസ്.വി.ഒ), പുറക്കാട് 8943863022 ശ്രീകുമാര്‍ , ഓവര്‍സീയര്‍ ‍ ഗ്രേഡ് -1, പുറക്കാട് ജി. പി  
106 – കുട്ടനാട് എല്‍ എ സി
ക്ര. നം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍സ് സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ മൊബൈല്‍ നം സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈല്‍ നം
62 1-4,7,12-15,67-70 സാജിദ. ടി എച് ,  വില്ലേജ്ഓഫീസര്‍ , കൈനകരി(സൗത്ത് ) 8547611908 മനു വി.എം., വി.എ, കൈനകരി (സൗത്ത്) 8547874783
63 5-6,8-11 ബിനോ. സി,  വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , കൈനകരി (നോര്‍ത്ത് ) 8547611909 ബാബുമോന്‍ വി , എസ് വി ഒ , കൈനകരി (നോര്‍ത്ത് ) 9847512133
64 21-24,31-37 അജയഘോഷ്. എന്‍  , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , കാവാലം 8547611911 റെനി ജോസഫ്, വി.എ,കാവാലം 9746380444
65 16-20,25-26,50-54 സ്റ്റെല്ല റെയ്നോള്‍ഡ് ,വി ഒ , കുന്നമ്മ 8547611913 രാജീവ് ആര്‍ , എസ്.വി.ഒ., കുന്നമ്മ 9961282624
66 27-30 കെ ജയശ്രീ,  വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, നീലംപേരൂര്‍ 8547611914 വേണു കെ, എസ്.വി.ഒ, നീലംപേരൂര്‍ 9446021226
67 38-49 സുബാഷ്. എസ് ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വെളിയനാട് 8547611915 ഹരി കെ.ജി., വി എ വെളിയനാട് 8606167831
68 55-66 ജോസഫ് സണ്ണി, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പുളിങ്കുന്ന് 8547611910 രാജീവ് ആര്‍ ., എസ്.വി.ഒ പുളിങ്കുന്ന് 8075252818
69 71-83 രഞ്ജിത്ത് ആര്‍ ., വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,നെടുമുടി 8547611905 വിനോദ് കുമാര്‍ എ, എസ്.വി.ഒ. നെടുമുടി 7907850109
70 84-96 ബിന്ദുക്കുട്ടി എസ്. വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ചമ്പക്കുളം 8547611904 വിദ്യാമോള്‍ വി., വി എ ചമ്പക്കുളം 9746272265
71 97-107 അനീഷ എം. മാണിക്കമംഗലം , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, രാമങ്കരി 8547611912 സുനില്‍ എം., വി എ രാമങ്കരി 9656522671
72 108-115 ഗിരീഷന്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,മുട്ടാര്‍ 8547611906 അനില്‍ ,എസ് വി ഒ മുട്ടാര്‍ 9605456949
73 116-124 ഗോപകുമാര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തലവടി 8547611902 ഷംനാസ് എം എന്‍ , ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്,തലവടി 8289825982
74 125-132 മധു , എസ് വി ഒ തലവടി 9895105749 അശോകന്‍ പി ജെ , ക്ലാർക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്,തലവടി 8547824421
75 133-140 നസീര്‍ കെ ഇ ., വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,എടത്വ 8547611907 അനില്‍ ടി വി, സീനിയര്‍  ക്ലാര്‍ക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എടത്വ 9048527260
76 141-148 രമേശന്‍ , എസ് വി ഒ എടത്വ 9400785018 ദീപക് , സീനിയര്‍  ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എടത്വ 8289951861
77 149-162 സയന എസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസ് , തകഴി 8547611903 ബിനു, എസ്.വി.ഒ തകഴി 9497682792
78 163-172 സുജ വര്‍ഗീസ്‌ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വീയപുരം 8547611614 കൊച്ചുമോള്‍ , വി എ, വീയപുരം 9497673376
107- ഹരിപ്പാട് എല്‍ എ സി
ക്ര. നം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍സ് സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ മൊബൈല്‍ നം സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈല്‍ നം
79 1 – 11 നവാസ് , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വില്ലേജ് ഓഫീസ് , കരുവാറ്റ 8547611618 ലജിത് , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , കരുവാറ്റ 9947684573
80 12 – 24 ഷൈലേഷ് കുമാര്‍ .വി, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,കുമാരപുരം 9496107580 അജീഷ് എല്‍ , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , കുമാരപുരം 8547213191
81 25 – 36 സാര്‍ജു ,  വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , കുമാരപുരം 8547611617 സുദീപ് എസ് , ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ,കുമാരപുരം 8089966880
82 37 – 47 ഷീല വി, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , ചെറുതന 8547611615 വിന്‍സി, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , ചെറുതന 9947353871
83 48 – 59 അമോദ് എം ദാസ്‌ ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , ഹരിപ്പാട് 8547611613 സുകുമാരന്‍ ജി,സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഹരിപ്പാട് 9605478841
84 60 – 71 കൃഷ്ണ കുമാര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,പള്ളിപാട് 8547611612 അനില്‍ കുമാര്‍ , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ,പള്ളിപാട് 9961777488
85 72 – 82 ശശി കുമാര്‍ .വി,  വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,പള്ളിപാട് 9446819092 ഷിനു , അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ,പള്ളിപാട് 8589055158
86 83 – 96 പ്രകാശന്‍ ,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , കാര്‍ത്തികപ്പളളി 8547611616 ദിലീപന്‍ ,        സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,പള്ളിപാട് 9847359566
87 97 – 107 എ മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ , വില്ലേജ്ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , തൃക്കുന്നപ്പുഴ 8547611619 ഷൈലജ, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ,തൃക്കുന്നപ്പുഴ 9446613733
88 108 – 117 സൈനുദീന്‍ , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,തൃക്കുന്നപ്പുഴ 9947536078 ബിജു മോന്‍ , ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് , തൃക്കുന്നപ്പുഴ 9446089808
89 118 – 128 സിന്ധു മോള്‍ . ടി, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,ആറാട്ടുപുഴ 8547611607 അമിത , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , ആറാട്ടുപുഴ 8547482482
90 129 – 139 ഷീജ എസ് , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , ആറാട്ടുപുഴ 9544014929 ജിജോ ജോര്‍ജ് ഫിലിപ്പ്, ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്  , ആറാട്ടുപുഴ 9037049237
91 140 – 148 സജിത് ചന്ദ്രന്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , മുതുകുളം 8547611608 ശംഭു നമ്പൂതിരി. കെ, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , മുതുകുളം 9446388415
92 149 – 156 അജയന്‍ എസ് , ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്, മുതുകുളം 9447330709 അശ്വതി , ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്, മുതുകുളം 9947674568
93 157- 167 അജയന്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , ചിങ്ങോലി 8547611611 വി സുനിത, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , ചിങ്ങോലി 9495133844
94 168 – 182 കല എ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , ചേപ്പാട്‌ 8547611609 സുബി ചന്ദ്രന്‍ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,  ചേപ്പാട്‌ 9747092643
108- കായംകുളം എല്‍ എ സി
ക്ര. നം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍സ് സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ മൊബൈല്‍ നം സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈല്‍ നം
95 1 – 7, 55-62 ജെ. രാമചന്ദ്രന്‍ പിള്ള, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , കീരിക്കാട് 8547611605 അബ്ദുള്‍ വാഹിദ്, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , കീരിക്കാട് 9847784690
96 8 – 18 ഷിബു   വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , പതിയൂര്‍ 8547611604 പ്രവീണ്‍ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,പതിയൂര്‍ 9207407483
97 19-23  68 to 72 ഷഹീര്‍ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വില്ലേജ് ഓഫീസ് , പതിയൂര്‍ 8606819364 സുമേഷ്, വി.എഫ്.എ   പതിയൂര്‍  9048102667
98 24 – 33 ബിനു ജി , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,കണ്ണമംഗലം 8547611703 വിനീത് ദാസ്‌ , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ,,കണ്ണമംഗലം 9947859452
99 34 – 43 പ്രദീപ്‌ കുമാര്‍ .എസ് , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കണ്ണമംഗലം 9446495570 സിനിരാജ് , സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ,  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്  , ചെട്ടിക്കുളങ്ങര 9497637684
100 44 – 54 അനിത ടി.എസ് , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , പെരിങ്ങല 8547611702 മഞ്ചു എം , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പെരിങ്ങല 9400138633
101 63 – 67,73-84 ബിജു പി വി , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , കായംകുളം 8547611603 രാജശ്രീ, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , കായംകുളം 9847962675
102 87 – 99, 103 മനോജ്‌ കുമാര്‍ .എച് , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , കായംകുളം 9400700191 ശ്രീകുമാര്‍ , ക്ലാര്‍ക്ക് , മുനസിപല്‍ ഓഫീസ്, കായംകുളം 9447977160
103 85 – 86, 100 to 102, 104, 137 to 143 ജ്യോതി ആര്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , കൃഷ്ണപുരം 8547611610 രഞ്ജിത്ത്, ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്  , കൃഷ്ണപുരം 9847746197
104 144 – 156 പ്രജോദ് പ്ലാസിഡ് , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , കൃഷ്ണപുരം 8078137716 പാര്‍വ്വതി, ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്  , കൃഷ്ണപുരം 9656661006
105 105 – 120 രഞ്ജിനി,വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , കണ്ടല്ലൂര്‍ 8547611606 ലേഖ എന്‍ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ കണ്ടല്ലൂര്‍ 9495119815
106 121 – 136 ഷംല , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , പുതുപ്പള്ളി 8547611602 രമ്യ രമേശന്‍ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ,പുതുപ്പള്ളി 9496739812
107 157 – 169 അനില്‍ കുമാര്‍ ജി , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,ഭരണിക്കാവ് 8547611712 അനിത പി ഡാനിയല്‍ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഭരണിക്കാവ് 9495313476
108 170 – 184 ഷെജി ജെ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,കറ്റാനം 8547611713 നിസാര്‍ എം , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ,കറ്റാനം 9656392802
109 – മാവേലിക്കരഎല്‍ എ സി
ക്ര. നം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍സ് സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ മൊബൈല്‍ നം സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈല്‍ നം
109 1-15 കെ.വിജയലക്ഷ്മി, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മാവേലിക്കര 8547611706 സന്ദീപ്.വി കെ, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് , താലൂക്ക് ഓഫീസ്, മാവേലിക്കര 9961306254
110 16 – 30 വിന്‍സന്‍റ് തങ്കച്ചന്‍ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,  വില്ലേജ് ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര 9446743366 ദിവ്യ ശ്രീനിവാസന്‍ , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര 9074672963
111 31 – 45 സ്റ്റാന്‍ലി ജോണ്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തഴക്കര 8547611708 സുഭാഷ് കുമാര്‍ .കെ. ജി , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ,തഴക്കര 6238312773
112 46 – 60 പ്രമോദ് എസ് , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , തഴക്കര 9020596701 രമ്യ എല്‍ , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , വെട്ടിയാര്‍ 9496871368
113 61 -73 സിന്ധുകുമാര്‍ ഐ.കെ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,വെട്ടിയാര്‍ 8547611709 സതീഷ്‌ കുമാര്‍ .എം.കെ , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് വെട്ടിയാര്‍ 9847960802
114 74 -88 ശ്രീകല.ടി.എസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ തെക്കേക്കര 8547611707 അനില്‍ കുമാര്‍ .വി , വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , തെക്കേക്കര 9656248346
115 89 -103 ഷഹീന എസ് , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ചുനക്കര 8547611716 സജീര്‍ ജെ, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്‍റ് , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ചുനക്കര 9745851763
116 104-117 ബിജു സി, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, നൂറനാട് 8547611714 ബിജു വര്‍ഗീസ്.ടി, സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , പാലമേല്‍ 9526687489
117 118 -132 മോഹനന്‍ പിള്ള.പി ജി , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പാലമേല്‍ 8547611715 ബിജു കെ, ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ , പാലമേല്‍ 9745022552
118 133 – 146 സുരേഷ് കുമാര്‍ ‍ .ഡി   സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,പാലമേല്‍ 8921511608 ബിജു കുമാര്‍ . ക്ലാര്‍ക്ക് ,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ , പാലമേല്‍ 9446145234
119 147 -159 സുജാതദേവി എസ് , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,താമരക്കുളം 8547611711 അജിത്ത് കുമാര്‍ .ബി , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,താമരക്കുളം 9074218766
120 160 – 173 അജയന്‍ ആര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,വള്ളികുന്നം 8547611710 സുഭാഷ്, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ,വള്ളികുന്നം 9526716715
121 174 – 190 ഹരി കുമാര്‍ .എസ് , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസ് , വള്ളികുന്നം 9497342022 പ്രബീഷ് കുമാര്‍ .കെ ബി , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വില്ലേജ് ഓഫീസ് ,താമരക്കുളം 9605366560
110- ചെങ്ങന്നൂര്‍ എല്‍ എ സി
ക്ര. നം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍സ് സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ ഓഫീസറിന്റെ മൊബൈല്‍ നം സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് & തസ്തിക സെക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈല്‍ നം
122 1 – 9 കവിത ഭരതന്‍ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ,കുരട്ടിശ്ശേരി 8547611808 സംഗീത് കുമാര്‍ , വി എ കുരട്ടിശ്ശേരി 9847093917
123 10 – 23 പി ഷാജി, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ മാന്നാര്‍ 8547611807 ടോം ജോസഫ്, വി എ മാന്നാര്‍   9847889506
124 24 -32 സുരേഷ് ബാബു കെ, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ പാണ്ടനാട് 8547611805 ദിവ്യ വിജയന്‍ , വി എ പാണ്ടനാട്  9562697156
125 33 – 46 സിന്ധു കെ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ,തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ 8547611806 അര്‍ജുന്‍ അരവിന്ദ്, വി എ തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ 9447723292
126 47 – 56 ആര്‍ ഐ സന്ധ്യ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ 8547611802 ശ്രീലേഖ, വി എ ചെങ്ങന്നൂര്‍ 9497436858
127 57 – 65 ദീപക് ആര്‍ എസ് , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ 9947174002 ജയ കുമാര്‍ , ക്ലാര്‍ക്ക് താലൂക്ക് ഓഫീസ്,  ചെങ്ങന്നൂര്‍ 8921985797
128 66 – 79 വിമല്‍ കുമാര്‍ ,  വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ മുളക്കുഴ  8547611803 ഷജീബ് കെ ഐ, വി എ  മുളക്കുഴ  9539175149
129 80 – 90 സജേഷ് പി എസ് , സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ മുളക്കുഴ  9946653388 ബാബുമോന്‍, വി എ മുളക്കുഴ  7012226080
130 91 -104 മോഹന്‍ കുമാര്‍ കെ ആര്‍ ,  വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ആല  8547611811 അനുരാഗ് ജി, ക്ലാര്‍ക്ക് താലൂക്ക് ഓഫീസ്,  ചെങ്ങന്നൂര്‍ 9745507174
131 105 -117 കിഷോര്‍ ഖാന്‍ എം എ , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ പുലിയൂര്‍  8547611809 ദീപ വിശ്വനാഥന്‍ , വി എ പുലിയൂര്‍  9446112772
132 118 -132 സന്തോഷ്‌ ജി , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ എണ്ണക്കാട്   8547611812 നിഷാദ്, വി എ എണ്ണക്കാട്   9544955356
133 133 -143 മഞ്ചു എസ് , വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ചെന്നിത്തല   8547611705 അജയകുമാര്‍ ഡി ,വി എ ചെന്നിത്തല   8281545121
134 144 – 156 പ്രതീക്ഷ ടി എസ് , വില്ലേജ്ഓഫീസര്‍ ത്രിപ്പെരുന്തുറ   8547611704 പത്മകുമാര്‍ ‍ ,എസ് വി ഓ   ത്രിപ്പെരുന്തുറ   9446923680
135 157 -165 ജയലക്ഷ്മി, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ചെറിയനാട്   8547611810 ജഗദീഷ് കുമാര്‍ , വി എ ചെറിയനാട്   9961306233
136 166 –  175 , 182, 183, 184 രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ ആര്‍, സ്പെഷ്യല്‍ വില്ലേജ്ഓഫീസര്‍ വെണ്മണി  9446193137 സിന്ധു, വി എ  ചെറിയനാട്  9496470185
137 176 – 192 (182, 183, 184 ഒഴികെ) പ്രമിള ജോസഫ്‌ ഇ, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ വെണ്മണി  8547611804 പ്രദീപ്‌,വി എഫ് എ 9446939345