ക്ലോസ്

13-ചെങ്ങന്നുര്‍

നമ്പര്‍ വാര്‍ഡ്‌ പേര് തസ്തിക
1 അങ്ങാടിക്കല്‍  തെക്ക് കെ.എന്‍ . ഹരിദാസ്‌ മെമ്പര്‍
2  അങ്ങാടിക്കല്‍ വാര്‍ഡ്‌ ശോഭ( ശോഭ വര്‍ഗിസ്സ്) മെമ്പര്‍
3  ആറാട്ടുകടവ് ബി. സുദീപ് മെമ്പര്‍
4  ബത്തേല്‍  മേര്സി ( മേര്സി ജോണ്‍) മെമ്പര്‍
5  കോളേജ്  സുസാമ്മ ( സുസാമ്മ എബ്രഹാം) മെമ്പര്‍
6  ഇടനാട്‌ കിഴക്ക്  ദേവി ( ദേവി പ്രസാദ്‌ കുന്നക്കട്ട്) മെമ്പര്‍
7   ഇടനാട്‌ പടിഞ്ഞാറ്  പ്രദീപ്‌ (പി.ആര്‍.  പ്രദീപ്‌  കുമാര്‍) മെമ്പര്‍
8  ഹാറ്റ്‌ ചേരി  ശ്രീകല. എസ് ( വിമല) മെമ്പര്‍
9 ഐ ടി ഐ  സുജ ജോണ്‍ മെമ്പര്‍
10 കോടിയാട്ടുകര  സുധാമോനി. എസ് മെമ്പര്‍
11  മലയില്‍ വാര്‍ഡ്‌ കെ. ഷിബു രാജന്‍ മെമ്പര്‍
12  മങ്ങലം  വടക്ക്  സാജന്‍  സമുഎല്‍ മെമ്പര്‍
13  മങ്ങലം തെക്ക്‌  ബെറ്റ്സി ( ബെറ്റ്സി തോമസ്‌) മെമ്പര്‍
14  മിത്രപ്പുഴ  ജയകുമാര്‍. ബി മെമ്പര്‍
15  മൂലപ്പടവ്  അനില്‍ കുമാര്‍ (ബാബു) മെമ്പര്‍
16  മുണ്ടാനകാവ്  കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മ ( കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മ  പറമ്പതൂര്‍ )  വൈസ് ചെയര്‍പെര്‍സണ്‍
17  പണ്ടാവന്‍പറ വി.വി അജയന്‍ മെമ്പര്‍
18   പുത്തെന്‍കാവ്‌  കിഴക്ക്  വത്സമ്മ ( വത്സമ്മ എബ്രഹാം) മെമ്പര്‍
19  പുത്തെന്‍കാവ്‌  പടിഞ്ഞാറ്  എബി ചാക്കോ മെമ്പര്‍
20  റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍  തോമസ്‌ വര്‍ഗിസ്സ് ( രാജന്‍ കണ്ണാട്ട് ) മെമ്പര്‍
21  ശാസ്താംകുളങ്ങര  ഗീത കുശന്‍ മെമ്പര്‍
22  ടെമ്പില്‍ വാര്‍ഡ്‌  ഭാര്‍ഗവി. ടി. ടി മെമ്പര്‍
23  തിട്ടമേല്‍ വാര്‍ഡ്‌  സലി ( സലി  ജയിംസ് ) മെമ്പര്‍
24  ടൌണ്‍ വാര്‍ഡ്‌  ശ്രീദേവി  ബാലകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
25  വലിയപള്ളി വാര്‍ഡ്‌  ജോണ്‍ എം  തോമസ് ചെയര്‍മാന്‍
26  വണ്ടിമല വാര്‍ഡ്‌  ഷേര്‍ളി (ഷേര്‍ളി രാജന്‍) മെമ്പര്‍
27  വഴര്‍മംഗലം  വത്സല  ( വത്സല മോഹന്‍) മെമ്പര്‍