ക്ലോസ്

102-അരൂർ എൽ‌എസിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരികള്‍

അധികാരികള്‍ പേര് തസ്തിക ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ-മെയില്‍
ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഡോ.അദീല അബ്ദുള്ള ഐ എ എസ്(ജില്ലാ കളക്ടർ) 0477-2251720 9447129011 dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in
റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ബി.എസ് പ്രവീൺ ദാസ് (ജോയിന്റ് രജിസ്റ്റാർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്, ആലപ്പുഴ) 0477-2251713 9846110173 jrgalp[at]gmail[dot]com
അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആര്‍ അജയ്കുമാർ (ബി.ഡി.ഒ, പട്ടണക്കാട്) 0478-2592249 9845120153 bdo_ptkd[at]ymail[dot]com
ഇ.ആര്‍.ഒ ചേര്‍ത്തല റോയി തോമസ്‌ (തഹസില്‍ദാര്‍) 0478-2813103 9447495004 edtchla[at]gmail[dot]com eroctla[at]ceo[dot]kerala[dot]gov[dot]in