ക്ലോസ്

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് –സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ചിലവുകൾ

 

ക്രമ.നം എച്ച് പി സി സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് പാർട്ടി ചെലവ് കണക്ക്
1 15.ആലപ്പുഴ അഡ്വ. എ എം ആരിഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ(മാർക്സിസ്റ്റ് )
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
2 അഡ്വ. പ്രശാന്ത്ഭീം ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
3 ഡോ. കെ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
4 അഡ്വ. ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
5 എ. അഖിലേഷ് അംബേദ്കറൈറ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
6 ആര്‍. പാര്‍ത്ഥസാരഥി വര്‍മ്മ സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
7 വര്‍ക്കല രാജ് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ പാർട്ടി
13.04.2019
17.04.2019
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല
8 കെ. എസ്. ഷാന്‍ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ
13.04.2019
17.04.2019
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല
9 താഹിര്‍ സ്വതന്ത്രൻ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല
10 വയലാര്‍ രാജീവന്‍ സ്വതന്ത്രൻ
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
11 സതീഷ്‌ ഷേണായി സ്വതന്ത്രൻ
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
12 സന്തോഷ്‌ തുറവൂര്‍ സ്വതന്ത്രൻ
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല
17.04.2019
22.04.2019
13 16.മാവേലിക്കര കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
14 ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
15 തൊള്ളൂര്‍ രാജഗോപാലന്‍ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല
17.04.2019
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല
16 കെ. ബിമല്‍ജി സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
17 തഴവ സഹദേവന്‍ ഭാരത് ധർമ ജന സേന
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
18 അജയകുമാര്‍ സ്വതന്ത്രൻ
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല
17.04.2019
22.04.2019
19 അജി പത്തനാപുരം സ്വതന്ത്രൻ
13.04.2019 (സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല)
17.04.2019 (സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല)
22.04.2019
20 ഉഷ കൊട്ടാരക്കര സ്വതന്ത്രൻ
13.04.2019
17.04.2019
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല
21 കുട്ടന്‍ കട്ടച്ചിറ സ്വതന്ത്രൻ
13.04.2019
17.04.2019
22.04.2019
22 രാഘവന്‍ ആര്‍ സ്വതന്ത്രൻ
13.04.2019 (സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല)
17.04.2019 (സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല)
22.04.2019