ക്ലോസ്

സത്യവാങ്മൂലം

നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലങ്ങള്‍
ക്രമ നം പേര്
ഫയൽ
1 ഡോ.പദ്മരാജന്‍- സ്വതന്ത്രന്‍ (പിഡിഎഫ് 4.1 എംബി)
2 മധു ടി കെ (പിഡിഎഫ് 1.5 എംബി)
3 വിജയകുമാര്‍ (പിഡിഎഫ് 1.5 എംബി)
4 രാജീവ്‌ കുമാര്‍ പി ആര്‍ (പിഡിഎഫ് 1.4 എംബി)
5 സൂസമ്മ ജോര്‍ജ് (പിഡിഎഫ് 1.4 എംബി)
6 ശ്രീധരന്‍ പിള്ള (പിഡിഎഫ് 247 കെബി)
7 നിപുണ്‍ ചെറിയാന്‍ (പിഡിഎഫ് 1.2 എംബി)
8 സജി ചെറിയാന്‍ (പിഡിഎഫ് 1.4 എംബി)
9 എം സി ജയലാല്‍ (പിഡിഎഫ് 1.1 എംബി)
10 അജിമോന്‍ സി എ (പിഡിഎഫ് 1.1 എംബി)
11 സോമനാഥ വാരിയര്‍ ടി കെ (പിഡിഎഫ് 1.2 എംബി)
12 മോഹനന്‍ ആചാരി (പിഡിഎഫ് 1.3 എംബി)
13 ഉണ്ണി കെ കെ (പിഡിഎഫ് 1.1 എംബി)
14 എ കെ ഷാജി (പിഡിഎഫ് 1.2 എംബി)
15 ജിജിമോന്‍ ജോസഫ്‌ (പിഡിഎഫ് 1.3 എംബി)
16 അഡ്വ. പി വിശ്വംഭര പണിക്കര്‍ (പിഡിഎഫ് 1.1 എംബി)
17 മുരളി നാരായണന്‍ (പിഡിഎഫ് 1.3 എംബി)
18 സ്വാമി സുഖാകാശ് സരസ്വതി (പിഡിഎഫ് 1.2 എംബി)
19 ജെയിന്‍ വില്‍‌സണ്‍ (പിഡിഎഫ് 1.3 എംബി)
20 ഗോപകുമാര്‍ (പിഡിഎഫ് 1.3 എംബി)
21 ശിവപ്രസാദ് ഗാന്ധി കെ എം (പിഡിഎഫ് 1.2 എംബി)
22 സുഭാഷ് കുമാര്‍  (പിഡിഎഫ് 1.3 എംബി)
23 ശ്രീധരന്‍ പിള്ള (പിഡിഎഫ് 1.1 എംബി)
24 വിജയകുമാര്‍ (പിഡിഎഫ് 1.1 എംബി)
25 അനില തോമസ്‌ (പിഡിഎഫ് 1 എംബി)
26 എതിർ സത്യവാങ്മൂലം (പിഡിഎഫ് 655 കെബി)