ക്ലോസ്

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ പട്ടിക

 1. മുല്ലക്കൽ
 2. കരുമാടി
 3. പറവൂർ
 4. പുന്നപ്ര
 5. ആര്യാട് സൗത്ത്
 6. അമ്പലപ്പുഴ നോർത്ത്
 7. ചെങ്ങന്നൂർ
 8. കാവാലം
 9. നെടുമുടി
 10. ചെറുതന
 11. മാവേലിക്കര – ഗവ. എൽ.പി.എസ് വെട്ടിയാർ
 12. മാവേലിക്കര – ഗവ. യു.പി.എസ് തൃപ്പെരുംത്തുറ
 13. ഗവ.സൗത്ത് എൽ .പി .എസ് ചെന്നിത്തല
 14. കളരിക്കൽ എൽ പി എസ് തൃപ്പെരുന്തുറ
 15. ഗവ. എൽ .പി .എസ് കുന്നം
 16. യു പി എസ് കണ്ടിയൂർ മാവേലിക്കര
 17. ഗവ .എൽ പി എസ്‌ കുതിരക്കെട്ടുംതടം
 18. മറ്റം നോർത്ത് എൽ പി എസ്
 19. ആഞ്ഞിലിപ്രാ യു പി എസ്
 20. കണ്ണമംഗലം നോർത്ത് എൽ പി എസ്
 21. ഗവ .മോഡൽ യു പി എസ് ചെന്നിത്തല
 22. തെക്കേക്കര ഡബ്ല്യൂ എൽ പി എസ്
 23. അരീക്കര എൽ പി എസ്
 24. ഗവ എൽ പി എസ് ചതിയറ
 25. ഏവൂർ
 26. കാവൽ
 27. ഗവ .യു പി എസ് ഹരിപ്പാട്
 28. എൻ എസ് എസ് കരയോഗം പള്ളിപ്പാട്
 29. പത്തിയൂർ
 30. നടുവട്ടം വി എച് എസ് എസ്
 31. ജി എച് എസ് ആയാപറമ്പ്
 32. ചേർത്തല