ക്ലോസ്

വീയപുരം

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 കളയംകുളങ്ങര ഗിരീഷ് ആര്‍ മെമ്പര്‍
2 കാരിച്ചല്‍ നോര്‍ത്ത് പി പി പ്രസാദ് മെമ്പര്‍
3 കാരിച്ചല്‍ തെക്ക് പ്രസാദ് കുമാര്‍  എന്‍ മെമ്പര്‍
4 മേല്‍പ്പടം വടക്ക് ജ്യോതി പ്രകാശ് മെമ്പര്‍
5 മേല്‍പ്പടം തെക്ക് സിന്ധു മെമ്പര്‍
6 മുരിങ്ങപ്പുഴഭാഗം എം കെ രാധാമണി മെമ്പര്‍
7 പായിപ്പാട് കിഴക്ക് ശാന്ത ബാലന്‍ മെമ്പര്‍
8 പായിപ്പാട്പടിഞ്ഞാറ് സാജന്‍ മെമ്പര്‍
9 ത്രിവ്യക്രമപുരം ഷീജാ സുരേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
10 തുരുത്തേല്‍ ഭാഗം വിനു ജോണ്‍(വിനുക്കുട്ടന്‍) മെമ്പര്‍
11 വീയപുരം സൌദാമണി റഷീദ് മെമ്പര്‍
12 വീയപുരം കിഴക്ക് അബിദാ ബീവി മെമ്പര്‍
13 വെള്ളം കുളങ്ങര സുജ മെമ്പര്‍