ക്ലോസ്

വിതരണ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ക്രമ.നം എച്ച് പി സി എൽ എ സി വിതരണ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ
1 15 ആലപ്പുഴ എച്ച്പിസി 102 അരൂർ എൻഎസ്എസ് കോളേജ്, പള്ളിപ്പുറം, ചേർത്തല
2 103 ചേർത്തല സെൻറ്. മൈക്കിൾസ് കോളേജ്, ചേർത്തല
3 104 ആലപ്പുഴ എസ്.ഡി.വി ജിഎച്എസ്, ആലപ്പുഴ
4 105 അമ്പലപ്പുഴ ഗവ. ജിഎച്എസ്, ആലപ്പുഴ
5 107 ഹരിപ്പാട് ഗവ. ബോയ്‌സ് എച്എസ്എസ്, ഹരിപ്പാട്
6 108 കായംകുളം ഗവ. ബോയ്‌സ് എച്എസ്എസ്, കായംകുളം
7 116 കരുനാഗപ്പള്ളി അപ്പർ പ്രൈമറി ജിഎസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി
8 16 മാവേലിക്കര(എസ് സീ) എച്ച്പിസീ 106 കുട്ടനാട് എന്‍എസ് എച്എസ്എസ്, നെടുമുടി
9 109 മാവേലിക്കര ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജെസ്, എച്എസ്എസ്, മാവേലിക്കര
10 110 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍
11 99 ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ്ബിഎച്എസ്എസ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി
12 118 കുന്നത്തൂര്‍ ജിഎച്എസ്, ശാസ്താംകോട്ട
13 119 കൊട്ടാരക്കര സെന്റ്‌. മേരീസ്‌ എച്എസ്എസ്, കിഴക്കേക്കര
14 120 പത്തനാപുരം സെന്റ്‌. സ്റ്റീഫന്‍സ് എച്എസ്എസ്, പത്തനാപുരം