ക്ലോസ്

വയലാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 എ കെ ജി ഗ്രന്ഥശാല ഗീതാ വിശ്വംഭരന്‍ മെമ്പര്‍
2 ചാത്തന്‍ചിറ ബാഹുലേയന്‍ മെമ്പര്‍
3 എട്ടുപുരയ്ക്കല്‍ കവിത മെമ്പര്‍
4 കാവില്‍ സുജാത മെമ്പര്‍
5 കളവംകോടം അനി കുരിക്കാട്ട് മെമ്പര്‍
6 കാരപ്പുറം ശശിധരന്‍ എന്‍ മെമ്പര്‍
7 കേരളാദിത്യപുരം മൂസക്കുട്ടി മെമ്പര്‍
8 കൊല്ലപ്പള്ളി സരസ്വതി ഗോപി മെമ്പര്‍
9 മണ്ഡപം രമണി പ്രകാശന്‍ മെമ്പര്‍
10 നാഗംകുളങ്ങര ടെസ്യാമ്മ മെമ്പര്‍
11 നീലിമംഗലം ശോഭനാ വിജയന്‍ മെമ്പര്‍
12 ഒളതല പുരുഷോത്തമന്‍(ഒാമനക്കുട്ടന്‍) മെമ്പര്‍
13 പി എച്ച് സി ഇന്ദിര മെമ്പര്‍
14 രാമവര്‍മ്മ സ്മാരകം യു ജി ഉണ്ണി മെമ്പര്‍
15 രാമവര്‍മ്മ ഹൈ സ്കൂള്‍ എസ് വി ബാബു മെമ്പര്‍
16 ശക്തീശ്വരം സീനാ പ്രേം മെമ്പര്‍