ക്ലോസ്

റിസള്‍ട്ട്‌ ഷീറ്റ്

ശ്രീ.സജി ചെറിയാന്‍ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്‌)) 67303 വോട്ടുകള്‍ നേടി വിജയിച്ചു.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി, ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിസള്‍ട്ട്‌ ഷീറ്റ് (പി.ഡി.എഫ് 28.4KB) .