ക്ലോസ്

മുതുകുളം

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചൂലതെരുവ് ഷീജാമോള്‍ റ്റി മെമ്പര്‍
2 എലഗം ബി എസ് സുജിത്ത് ലാല്‍ മെമ്പര്‍
3 ഇറയില്‍ ഷാലി സന്തോഷ് മെമ്പര്‍
4 ഗോപന്‍കുളങ്ങര ഡി സുജാത മെമ്പര്‍
5 ഹൈ സ്കൂള്‍ ഷേര്‍ലി മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍
6 ഹോമിയോ ദാസന്‍ മെമ്പര്‍
7 കരുണാമുട്ടം ബൈജു മെമ്പര്‍
8 കൊല്ലക്കല്‍ രാമചന്ദ്രക്കുറുപ്പ് മെമ്പര്‍
9 കുറുമ്പക്കര മഞ്ജു അനില്‍ കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
10 മാമ്മൂട് എം സുകുമാരന്‍ മെമ്പര്‍
11 മായികല്‍ മീരാഭായ് മെമ്പര്‍
12 മുരങ്ങിച്ചിറ കെ എസ് ഷാനി മെമ്പര്‍
13 പാണ്ടവക്കാവ് ഷീജ മെമ്പര്‍
14 വരങ്ങാപ്പള്ളി സുസ്മിതാ ദിലീപ് മെമ്പര്‍
15 വെട്ടിക്കുളങ്ങര രമാദേവി മെമ്പര്‍